lunes, 26 de diciembre de 2011

viernes, 23 de diciembre de 2011

PARLEM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2012

Tota proposta de pressupostos ha de contenir d’una manera raonada, lògica i ben articulada els dos aspectes fonamentals de la gestió dels recursos públics. Per una banda, la destinació de la despesa i, per altra, les fons dels seu finançament. En la situació actual, amb una forta restricció per la banda dels ingressos degut a les dificultats econòmiques derivades de la crisi, encara és més important l’equilibri entre ambdós factors determinants del pressupost municipal.


Davant aquestes dificultats, la nostra proposta, la de l’equip de govern, s’encamina clarament per la via de la sostenibilitat dels serveis públics que prestem a la ciutadania enfront d’altres opcions que prefereix com a alternativa la supressió de determinats serveis. No pot ser d’altre manera atès que per a nosaltres ha estat, i és, primordial la defensa de la cohesió social i el manteniment dels serveis púbics de qualitat per a tots els veïns i veïnes de Canovelles.


Aquesta opció pel manteniment dels serveis requereix en primera instància d’una política fiscal justa, equilibrada i socialment ben distribuïda amb un repartiment equitatiu de les càrregues tributàries en funció de la disponibilitat econòmica de cadascú, tal i com han quedat determinats en la recent aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2012. En segon terme, el manteniment dels serveis requereix un nou plantejament de la seva finalitat, cost i finançament per tal de fer-los sostenibles econòmicament sobre la base de l’optimització dels recursos, incidint encara més en la mateixa línia que hem vingut fent els darrers anys.


En aquest sentit, cal destacar l’esforç constant per reduir les despeses corrents de manteniment d’equipaments, subministraments de llum, aigua i gas i dels materials consumibles d’oficina. De la mateixa manera i dins la política de reducció de costos es continuarà amb les negociacions dels diferents contractes per establir amb les empreses subministradores de serveis el millor preu en les condicions actuals del mercat. Es tracta, ni més ni menys, de que toca ajustar pressupostos, vetllant per la qualitat del servei a preus més reduïts.


Qüestió a destacar també és l’aposta decidida per l’exploració de noves formes de participació i coresponsabilitat de la societat civil en el sentit d’implementar una cooperació més estreta entre el sector públic i el nostre teixit associatiu incorporant, si s’escau, també el sector privat. Es tracta de sumar esforços, mantenir els programes i polítiques socials, arreplegant tots els recursos disponibles en l’àmbit de la nostra competència municipal.


Aquest pressupost doncs, malgrat totes les dificultats afegides que esmentem respecte dels problemes del finançament local, reforça justament en aquests moments la nostra defensa més aferrissa per les polítiques socials, tant les de caràcter pal·liatiu d’intervenció directa dels Serveis Socials municipals, com les de caràcter integrador, més global, que es desenvolupen transversalment des de la resta de departaments del nostre Ajuntament i que estan relacionades amb l’educació, l’esport, la cultura, la gent gran, els joves i les dones. Quan parlàvem a l’aprovació de les ordenances fiscals d’una política de tributació justa, en el marc d’una pressió fiscal raonable, ens referien precisament a això, a la capacitat de redistribuir els recursos des dels que més tenen fins als més necessitats a fi de garantir que tothom pugui desenvolupar les seves capacitat personals i comunitàries.


De la mateixa manera, aquest pressupost per al 2012 inclou les assignacions necessàries per al manteniment de les polítiques de cohesió social al municipi amb projectes ja consolidats la majoria d’ells i que posen de manifest l’encert de tractar la diversitat com a una oportunitat en el sentit que ens ajuden a tothom a conèixer i respectar els altres, a potenciar aquells elements culturals i socials que ens identifiquen com a gent de Canovelles, com a canovellins i canovellines, dins el context més ample de la Catalunya actual. Tot plegat també te relació amb els temes de millora de la nostra convivència sota un principi fonamental que no és altre que el respecte més absolut, per part de tothom, pel compliment de les lleis i normes establertes a la nostra societat.


En aquest camí hem avançat molt i justament per aquesta raó volem continuar incidint en el manteniment de les polítiques de seguretat ciutadana basades, per una banda, en la promoció del civisme i a la gestió de la salvaguarda de l’espai públic com a àmbit ciutadà obert, de relació i a disposició de tothom i, per altra en la tolerància zero i en les actuacions contundents contra els infractors de les normes. Es a dir, garantir els drets i fer complir les obligacions per a tots iguals i sense distincions.


El pressupost inclou també les partides destinades a complir amb el compromís de continuar treballant per la creació d’ocupació i la dinamització del mercat de treball. Es tracta de seguir incidint en les polítiques de promoció econòmica en tots els apartats referits al nostre comerç, al nostre important mercat setmanal, al consum i la defensa dels usuaris, a les nostres empreses i indústries radicades al polígon i, per últim i més important de tot en aquests moments, a les accions destinades a generar ocupació i atendre les necessitats dels aturats i treballadors del municipi.


Aquest pressupost intenta trobar també l’equilibri necessari entre els recursos disponibles i les possibilitats de continuar fent inversions que permetin, a curt termini i malgrat tot els condicionaments, lluitar contra l’increment de l’atur i, a llarg termini, gràcies a l’elaboració del POUM estructurar el futur de Canovelles pels proper vint anys. Essent aquest capítol d’inversions el complement necessari del nostre pressupost corrent.


En definitiva, es tracta d’un pressupost que dona resposta als reptes actuals d’un municipi com el nostre, que a més reflexa molt clarament el compliment dels nostres compromisos com a equip de govern davant els veïns i veïnes, que està estructurat per continuar prestant tots els serveis amb la major qualitat possible, que conté en la seva filosofia l’ànim de servei públic posat en situació d’igualtat de condicions per a tothom i que, alhora, conté també els instruments per fer-ho equilibrat i sostenible financerament.


José Orive i Vélez
Alcalde - President

L'ajuntament de Canovelles aprova uns pressupostos que garantitzen la sostenibilitat dels serveis

Ahir el ple de l'Ajuntament va aprovar els pressupostos del 2012 amb una quantitat de 16.756.485,55 €. Les inversions representen 3.223.289,09€ que es destinaran, entre altres projectes, a la urbanització del sector Z amb la realització d'un pont sota la via del tren al c. Verge del Pilar, la urbanització de la zona de Can Xarlet amb una zona verda de més de 9.000 m2, la realització del POUM i el Pla d'Habitatge, la construcció de l'ascensor de l'Ajuntament i l'obertura de la piscina Thalassa.
La feina de contenció pressupostària realitzada durant els darrers quatre anys, ha permès realitzar un pressupost realista, on s'han contemplat uns ingressos finalistes i no els traspassos de les administracions superiors que encara no estan definits. El pressupost aprovat,  que representa un 9,27 % menys que l'any anterior, s'encamina clarament per la  via de la sostenibilitat dels serveis públics, amb l'objectiu d'enfortir la cohesió social i el manteniment dels serveis púbics de qualitat per a tots els veïns i veïnes de Canovelles.
S'ha establert una política de reducció de costos, negociant els contractes externs, reduint les despeses corrents i suprimint serveis no rendibles com la recollida de cartró comercial porta a porta. El pressupost aprovat aposta per les polítiques socials, tant les de caràcter pal·liatiu d’intervenció directa dels Serveis Socials municipals, com les de caràcter integrador, més global, que es desenvolupen transversalment des de la resta de departaments del nostre Ajuntament i que estan relacionades amb l’educació, l’esport, la cultura, la gent gran, els joves i les dones.
En definitiva, es tracta d’un pressupost que dóna resposta als reptes actuals d’un municipi com el nostre,  que està estructurat per continuar prestant tots els serveis amb la major qualitat possible, que conté en la seva filosofia l’ànim de servei públic posat en situació d’igualtat de condicions per a tothom i que, alhora, conté també els instruments per fer-ho equilibrat i sostenible financerament.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Dones socialistes de Canovelles contra la violència de gènere

Aquest dissabte les dones socialistes de Canovelles han realitzat, com cada any, un esmorzar per commemorar el dia contra la violència de gènere. Aquest acte, al que han assistit més de 100 persones, ha comptat amb la presència de l’Alcalde de Canovelles, José Orive, i la regidora de Dona i d’Igualtat, Silvia Hernández.

La regidora ha obert la intervenció emfatitzant la necessitat de recursos tant humans com econòmics per poder fer front a la violència de gènere, destacant també que la crisi no és excusa per retirar com a prioritat de l’agenda política el compromís en matèria de gènere, i que
no podem fer cap pas enrere.

L’alcalde i primer secretari de l’agrupació de Canovelles, José Orive va començar la seva intervenció recordant a la persona que va impulsar aquests esmorzars, la Lluïsa Prat, regidora a l’ajuntament del nostre poble va ser un molt bon exemple de dona lluitadora al municipi, que va combinar de forma exitosa la seva trajectòria política amb la seva vida personal. Tot seguit va remarcar la importància de les polítiques de discriminació positiva com a eina per combatre les desigualtats socials existents.

Cal destacar que la creativitat també va estar present en aquesta jornada amb la interpretació de cançons de reivindicació en clau d’humor per part de les dones, que han acabat donant pas a l’inici del ball com a clausura de les activitats.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

EL DIA DESPRES….

Ja han passat les eleccions i hem de dir que el resultats han estat dolents, sense excuses, per al nostre partit. La davallada electoral, a nivell de tot l’Estat, ha estat històrica i a Canovelles només ens resta el consol de haver guanyat, tot i haver perdut una part important dels vots que havíem aconseguit en les darreres eleccions generals de 2008.

Per tant, primer de tot hem d’agrair als nostres electors, militants i simpatitzants, veïns i veïnes que ens han donat el seu recolzament en una situació molt complicada per a tothom en general. El suport rebut ens anima a seguir treballant per una societat millor que és l’objectiu que sempre hem tingut els socialistes des de la nostra fundació com a partit.

Dit això, ara toca analitzar bé les causes de la pèrdua de confiança en el nostre partit, el PSC. Segurament ha estat la confluència de diversos factors. Alguns pensen que, com a partit en el govern de l’Estat, ens ha passat factura la crisi econòmica amb un elevat nombre d’aturats i problemes a moltes famílies. Probablement tinguin raó, però una desfeta de la magnitud que hem patit no pot explicar-se només per motius exògens al nostre partit. Hem perdut la confiança d’una part dels nostres electors perquè no hem sabut gestionar de manera adequada la crisi que ens envolta. La gent espera solucions i no entén ni de mercats ni de deutes ni de dèficits. També hem perdut moltes de les complicitats que manteníem amb la societat. Més preocupats per reorganitzar el nostre partit no hem ofert als nostres votants les propostes i la credibilitat que necessitaven aquests moments. Potser també han hagut errades d’estratègia, d’imatge i de campanya. En fi...

Estem tristos, si. Però no desanimats, ni derrotats. Som socialistes, gent d’esquerres i lluitadors de tota la vida per una societat més lliure, més justa i més solidària. Hem de continuar ara més que mai. Per a nosaltres és el moment de la política en majúscules, hem de refer partit i propostes, hem de tornar a connectar amb les inquietuds i els problemes de la gents, hem de construir de nou el nostre lideratge a la societat.

Tot això ho hem de fer junts companys, aquesta ha estat sempre la nostra força.  No dubteu que ho farem, Ànims i endavant.

Josep Orive
1er secretari de la agrupació local de Canovelles

lunes, 21 de noviembre de 2011

Resultats a Canovelles de les eleccions al Congrés 2011A Canovelles la jornada electoral del 20 de novembre va transcórrer sense cap incidència i amb una participació total del 68,58% dels votants.
Els resultats al municipi van donar com a força més votada el Partit Socialista de Catalunya, amb 2.286 vots (33,81%), com a segona força més votada es va situar el Partit Popular amb 1.776 vots (26,26%), seguit de Convergència i Unió amb 1.413 vots (20,89%), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa amb 474 vots (7,01%), Plataforma per Catalunya amb 222 vots (3,28%), Esquerra Republicana de Catalunya amb 199 vots (2,94%), UPyD amb 118 vots (1,74%), PACMA amb 46 vots (0,68%), Eb amb 44 vots (0,65%), Pirata.cat amb 31 vots (0,45%), Anticapitalistes amb 24 vots (0,34%) i U.C.E. amb 16 vots (0,23%). Es van comptabilitzar un total de 6.880 vots, l’abstenció va ser de 3.152 vots i es van registrar 119 paperetes nul·les i 112 vots en blanc.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Roman Ruiz: “Aquesta és la pitjor crisi que ha viscut Europa des de la segona guerra mundial”

L’alcalde de Canovelles considera que “els mercats governen les democràcies actuals” i que “s’ha de lluitar contra la pèrdua de poder democràtic”.

Dimarts a la tarda, l’Agrupació del PSC de Canovelles va organitzar un acte -col·loqui, sobre l’actual crisi econòmica i les seves conseqüències, que va comptar amb la participació de l’ex diputat Manel Mas, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i candidat vallesà a les eleccions generals, Román Ruiz, i l’alcalde de Canovelles, José Orive.

La companya Rosa Hernández, llicenciada en Economia i jove valor de l’Agrupació local del PSC de Canovelles, va ser l’encarregada d’obrir l’acte, fent una breu aproximació als conceptes econòmics més importants, per entendre i comprendre millor en quina situació ens trobem.

D’altra banda, l’ex diputat Manel Mas va contraposar els dos models econòmics que ara mateix hi ha a Europa “el model dels liberals, on cadascú es busca la vida, o bé el model que defensem els socialdemòcrates, basat en la solidaritat i la justícia socials”. “El proper 20 de novembre, va afegir, el que està en joc és també com sortir de la crisi”. “Les receptes econòmiques d’uns i altres no són les mateixes”. Per Mas, el que ara necessitem són “respostes, solucions i un full de ruta clar, tenint en compte que cal anar cap a una major integració política i econòmica a Europa”.

En la seva intervenció, Román Ruiz, va recordar el gran problema que suposa la crisi del deute sobirà per als països de la zona euro posant èmfasi en què “cal posar solució als problemes de liquiditat de les entitats financeres”. Pel candidat vallesà, “si no solucionem els problemes financers, no podrem solucionar els problemes de creixement ni tampoc d’ocupació”. En aquest punt, Ruiz va explicar les mesures adoptades pel govern socialista davant la crisis i va reconèixer que “aquestes no han estat fàcils de prendre i han estat molt impopulars”. Però, al marge dels seus costos polítics, Román Ruiz ha recordat que “precisament, aquestes mesures han fet que ens estabilitzéssim lo suficient com per no acabar com Grècia o Itàlia, i això cal agrair-ho a un govern socialista”.

Finalment, l’alcalde de Canovelles, José Orive, va mostrar la seva preocupació en considerar que “la democràcia està perdent front els mercats”, i va apostar per “ser cursos i ferms en la lluita contra els especuladors que limiten la nostra capacitat de decisió com a ciutadans i representants públics”.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Fa 7 anys que vaig prendre possessió


Avui dia 13 de novembre a les 12h, fa set anys que vaig prendre possessió per primera vegada com a Alcalde del nostre poble. Gràcies per la vostra confiança i suport. Malgrat les dificultats entre tots, com sempre, aconseguirem que el nostre poble cada dia sigui una mica millor.


Una abraçada,
El vostre amic i Alcalde

sábado, 12 de noviembre de 2011

Per què hem de votar a Rubalcaba?

Escric aquestes línies després d’escoltar el debat entre els dos principals candidats a la Presidència del Govern d’Espanya i començaré pel final. “La indiferencia no resuelve los problemas”, Alfredo Pérez Rubalcaba es dirigeix a aquells que no volen anar a votar a les eleccions del 20N. A aquells que creuen que això no va amb ells, que la política no és l’eina adequada per solucionar els seus problemes. I jo afegeixo: la política és l’única eina que tenim els ciutadans per poder imposar-nos als poders de sempre. És l’única eina que tenim per defensar-nos d’aquells que especulen amb els nostres serveis i estalvis.

Mentrestant, Mariano Rajoy dia als espectadors: “Se decide si vamos a continuar igual o cambiamos”. Encara que no sabem el que ens proposa exactament, perquè si no perdria les eleccions, sabem el que fan els polítics de dretes; retallar, retallar i beneficiar als que més tenen. I ho sabem perquè això és el que estan fent a Catalunya els seus companys de Convergència i Unió. Afirma que “mi partido y yo tenemos experiència”. No cal que ho digui més clar doncs.

La fórmula crisis econòmica més govern de dretes és igual a retrocés en drets i involució en l’Estat del Benestar es compleix. I CiU ho demostra cada dia que passa. Hem de votar a Rubalcaba per tres motius. Promourà un gran acord per l’ocupació entre partits, institucions, sindicats i empresaris que ajudarà a la contractació dels desocupats, i en especial dels joves i majors de 55 anys. Reorientarà la nostra economia cap a la creació de llocs de treball establint els incentius necessaris. Finalment, és l’únic candidat que es compromet a garantir l’Estat del Benestar tal i com el coneixem fins ara; amb una més i millor sanitat, educació, prestació de desocupació i pensions.

Així doncs, entre les retallades i el manteniment dels drets conquerits, a qui escolliu? Entre aquells que beneficien els de sempre enfonsant els que menys tenen i aquells que defensem la redistribució de la riquesa, a qui escolliu? Entre aquells que creuen en la caritat entre desiguals i els que creiem en la solidaritat entre iguals, a qui escolliu?

José Orive Vélez
1er secretari de l’agrupació local del PSC de Canovelles.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Miting central dia 17 de novembre a les 17,45hBenvolguts companys,

Us convidem el proper Dijous dia 17 de Novembre al Miting Central de Barcelona.
L’agrupació disposarà aquest dijous dia 17, un autocar a les 17,45h davant de l'ambulatori de Canovelles, amb el berenar inclòs per anar-hi.
Podeu fer la vostra reserva al Cañas o a la seu del partit. N’hi ha places limitades.

És important la nostra assistència.

Salutacionslunes, 7 de noviembre de 2011

Ni un pas enrere

Estarem d’acord en que no ens trobem en el millor dels moments, econòmicament parlant. Es evident, tan per a les famílies com per a les administracions, especialment la municipal. Els ajuntaments, i Canovelles no es cap exempció, han vist reduït la seva capacitat d’obtenir recursos.

Aquesta dificultat d’obtenir els ingressos necessaris comença amb l’Estat, segueix amb la Generalitat i, per últim, es trasllada indefectiblement als ajuntaments de manera que cada vegada rebem menys diners d’ altres administracions pels serveis que prestem. Això està passant ara i te difícil solució a curt termini a menys que millori la situació econòmica en general.

Al grup municipal socialista tenim molt clar que a Canovelles és fonamental mantenir la cohesió social, la qualitat dels serveis municipals i l’atenció a les persones i que per això necessitem recursos i ho fem aplicant una política fiscal justa, raonable i equilibrada.

Aquest és l’esperit de les Ordenances Fiscals que acabem d’aprovar. En relació als impostos hem intentat, coneixent les dificultats econòmiques per les que passen moltes famílies de Canovelles, actualitzar-los únicament aplicant l’índex de variació de l’IPC.

En quant a les taxes tendirem els propers anys a igualar el cost del servei a allò que ha de pagar el contribuent alhora que establim noves bonificacions o incrementem les existents a aquelles persones que per motius socials o econòmics ho necessitin. També ha estat la nostra voluntat com establir sistemes de coresponsabilitat amb els contribuents, premiant actituds cíviques que reverteixen en un benefici per a tota la comunitat. Així, a les persones que utilitzin habitualment la deixalleria no se’ls hi augmentarà la taxa d’escombraries. És bo compartir amb aquells i aquelles que ens ajuden a reduir la quantitat de residus que dipositem als abocadors l’estalvi que tenim per a quest motiu.

Un altra exemple d’esforç compartit en la gestió de la despesa ha estat la taxa de l’escola bressol. La injustificada retallada que amb retroactivitat a dut a terme el Govern de la Generalitat, deixant de complir els compromisos adquirits, ha hagut de ser assumida per l’Ajuntament per a aquest 2011. L’any vinent haurà de ser compartida a parts iguals entre pares i Ajuntament.

Ara cal una política fiscal responsable que garanteixi el manteniment dels serveis públics com són l’educació, la sanitat i la resta de conquestes socials assolides en els darrers trenta anys de democràcia.

Grup Municipal Socialista. 

sábado, 5 de noviembre de 2011

Entre tots i totes ens n’hem de sortir

Veient com reflecteixen els medis de comunicació l’actual situació política mundial, on sembla  que imperi la idea de que els dictats del mercats financers exerceixen un poder absolut, crec que és un bon moment per recordar que la Constitució espanyola diu que Espanya es un  Estat Social, es a dir, un Estat que té l’obligació de garantir uns drets essencials per a que tots els ciutadans en puguin ser partícips. Aquesta idea suposa que les Administracions han de garantir l’accés als serveis essencials, com poden ser l’educació, la sanitat, etc., per aconseguir una millor justícia social i tendir així cap a una igualtat material en aquests drets.

La raó de ser dels impostos és aconseguir que els serveis basics siguin accessibles a tots els ciutadans mitjança un sistema tributari just, on aquells que més tenen més aportin aconseguint d’aquesta manera una redistribució de la riquesa i conseqüentment una reducció de les desigualtats socials.

Cal que ens posicionem en contra de les retallades indiscriminades que proposen i practiquen els representants d’alguns partits polítics tan catalans com espanyols. No podem admetre que se’ns retallin serveis tan essencials com la sanitat o l’educació públiques, ja que la seva precarietat suposa una major desigualtat entre els ciutadans, i una major injustícia Social.

Estic segur que, treballant conjuntament amb els diferents Governs, podem dur a terme polítiques d’austeritat i de racionalització de la despesa efectives sense que afecti a la qualitat dels serveis que prestem, encara que hem de ser conscients, en el cas de Canovelles,  que totes aquest polítiques requereixen la participació i la coresponsabilitat de tots els que vivim o treballem a Canovelles, tant de forma individual com de forma associada a traves de les entitats. Cal que ens ajudeu amb les vostres  propostes i accions  a racionalitzar i abaratir  els programes i activitats, l’ús dels espais municipals, del mobiliari urbà i l’enllumenat públic,  a la vegada que demano la vostra col·laboració en el foment del reciclatge i el manteniment i neteja dels  espais comuns. 

Justament per tot això, no dubteu que seguiré treballant colze a colze amb el moviment associatiu local i amb tots els veïns i veïnes i, també, continuaré insistint, trucant a les portes si convé de totes les administracions, per a que Canovelles sigui present en futures inversions i per a aconseguir que els serveis públics que reben els canovellins i canovellines no es vegin retallats de forma injustificada.  

José Orive Vélez
Alcalde.

viernes, 28 de octubre de 2011

Intervenció d’Alcalde José Orive en el Ple extraordinari celebrat el 26 d’actuabre d’enguany (Aprovació Ordenançes Fiscals 2012)

Aquesta proposta de  Ordenances Fiscals per al 2012 s’ha de considerar dins el context general de la difícil situació econòmica que estem vivim.

S’ha de considerar no tant com un exercici de responsabilitat política, que ho és, sinó també com a una defensa aferrissada de la tasca dels governs municipals en garantir l’estat del benestar. Estat del benestar entès com un sistema, el més just i solidari possible, que garanteix la igualtat d’oportunitats, la redistribució de la riquesa i l’accés per part de tots els ciutadans a serveis bàsics i de qualitat.

La falta d’un sistema de finançament just per als ajuntaments, és la causa de molts dels desequilibris dels comptes locals, que s’ha vist agreujat amb l’actual crisi econòmica i les exigències de compliment per part dels Estats dels objectius del dèficit,  gairebé centrats principalment en la reducció de la despesa per fer front al pagament del deute públic.

Hem de ser conscients de què les mesures preses en aquest sentit tan pel govern d’Espanya com pel govern de Catalunya ja tenen, i tindran encara més, efectes importants als comptes dels municipis, especialment per la part dels ingressos, es a dir, haurà menys recursos a disposició dels ens locals.( no s’ha d’oblidar que només el 30% de la despesa municipal es cobreix amb ingressos propis. La resta (el 70 %) es de les aportacions de les altres administracions. Tant en els ingressos propis com els de les altres administracions es preveu una forta disminució)

Interessa destacar en aquest punt, i com a exemple més que evident,  la baixada espectacular dels ingressos que ens arriba per part de l’estat i el fet que per una errònia previsió d’ingressos per part del govern d’Espanya els ajuntaments hem de retornar diners al ministeri d’hisenda.  Aquest Ajuntament a data d’avui,  de les liquidacions dels anys 2008 i 2009,  els diners a retornar sumen 1.025.400,00€.

Tampoc podem deixar de banda les retallades que per part del Govern de Catalunya han sofert les subvencions destinades directament a cobrir les necessitats de les persones. Un exemple  en son  les destinades a les escoles bressol que el Govern de la Generalitat  ha decidit retallar amb caràcter retroactiu  i de forma unilateral,  amb una total falta de respecte pels compromisos adquirits.  Aquesta decisió,  greu i preocupant,  ens afecta des de l’1 de gener d’enguany, amb els pressupostos i ordenances fiscals ja aprovats en base a unes altres regles de joc.  (això vol dir que l’Ajuntament – amb els impostos generals de tots el veïns -  haurà  de  cobrir aquest desequilibri pressupostari no previst ) ; En aquest  sentit existeix  un grau d’incertesa important respecte del futur del finançament de les escoles bressol que, malgrat no ser obligatòries, son competència de la  Generalitat.

Des dels primers anys de democràcia  les administracions locals en general i l’Ajuntament de Canovelles en particular hem apostat per aquest servei, com un servei educatiu de qualitat. Després de 30 anys no volem renunciar ni al servei ni al nivell de excel·lència que entre tots  hem aconseguir.
L’equilibri pressupostari resulta encara més difícil si tenim en compte dues variables del tot conegudes per tots vostès:

1º- la nostra pressió fiscal es troba  per sota de la mitjana de Catalunya; i

2º el preu públic establert a les nostres  escoles bressols és el més econòmic de tota la comarca.

Tot això fa que l’Ajuntament de Canovelles es trobi amb una càrrega afegida.

He parlat amb la majoria d’ajuntaments de la Comarca sobre aquest tema . En aquestes converses, a quedat palesa la indignació de tots per aquestes mesures unilaterals que poden ser qualificades com a deslleials. S’ha parlat de quines mesures es poden prendre  i molts dels ajuntaments, amb independència del color del seu equip de govern,  tenen previst adequar el preu públic del servei,  o reduir la despesa, o ambdues coses a la vegada.

Nosaltres farem el mateix encara que son conscients que la concreció  d’aquestes mesures  no és gens fàcil perquè no volem reduir la qualitat del servei. Per tant, la primera decisió que hem pres per mantenir l’ equilibri pressupostari de les nostres escoles bressols és:

1.- Assumir el 100%  la càrrega de la reducció de l’aportació de l’administració que ha fallat en els seus compromisos i que a més té la competència, que és la Generalitat de Catalunya en el referent a l’any 2011,

2.- Respecte a l’any 2012 en un 50% assumit per l’Ajuntament i el 50% restant per les famílies.

(Els nostres Serveis Socials proposaran mesures  alternatives i complementaries  per atendre a aquelles famílies amb dificultats socials i econòmiques). 

Us he de fer notar que a pesar de tot això  els preus públics de les nostres Escoles Bressols estaran molt per sota de la majoria de municipis de la nostre comarca .
Exactament igual succeeix amb altres subvencions de la Generalitat de Catalunya que finançaven projectes de caire social al nostre municipi.

El fet que el govern de la Generalitat de Catalunya no hagi abonat als ajuntaments els imports corresponents a obres d’inversió ja realitzades emmarcades dins els projectes PUOSC i d’altres. Fa que la situació financera dels ajuntaments torna a veure’s agreujada novament.

Cal doncs no perdre de vista aquesta situació que ens obliga, més que mai, a considerar les bases del nostre finançament, especialment el manteniment del nivell d’ingressos provinents dels nostres recursos propis, amb l’objectiu principal de garantir la cohesió social al municipi, és a dir, el manteniment dels serveis municipals i els ajuts als que més ho necessiten, amb la mateixa eficàcia i eficiència de sempre incrementada amb la recerca de recursos i el control estricte de la despesa.

Tenint en compte aquesta situació complexa permeteu-me que, amb tot el respecte i consideració, manifesti la meva decepció per l’actitud  dels grups municipals de l’oposició. Resulta que ni abans ni després de posar-se el regidor d’hisenda en contacte amb vostès hem rebut, salvant alguna  excepció, cap proposta per  part seva. Aquest equip de govern sempre, però molt especialment en moments com aquest, ha d’intentar sumar però per això han d’haver-hi propostes. Crec que ara no toca simplement esperar les propostes de l’equip de govern per criticar-les, abstenir-se o votar en contra. Crec que cal un debat, una discussió seriosa amb propostes, alternatives i voluntat de consens. Cal un  exercici de responsabilitat política i coresponsabilitat.  Hem de arribar al Ple amb els posicionaments clars per part de cada grup però això ha de ser el resultat d’un treball anterior i d’un esforç per part de tothom. Això, entenem, és el que esperen els ciutadans de Canovelles de nosaltres i el que realment els pot beneficiar. Ara es l’hora de fer política en Majúscules. 

Per tots els antecedents explicats, que Aquesta proposta d’Ordenances Fiscals per al 2012 contempla, en general, una actualització dels impostos, taxes i preus públics per adequar-los a l’IPC previst per a finals d’anys que es situarà als voltants del 3 %. (cal recordar que durant els exercicis 2010 i 2011 els impostos, taxes i preus públics vàrem estat congelats. Això significa que respecte a l’IPC tenim una pèrdua de recursos de 4,3%) També es contempla una revisió d’alguns preus públics i taxes per serveis amb la finalitat d’apropar-los el màxim possible al seu cost real.

Cal recordar que,  per exemple,  els rebuts d’escombraries el que paguen els ciutadans de Canovelles només arriba a cobrir al voltant del 75 % del cost real del servei sense comptar les despeses per les diferents bonificacions.  En tots aquells casos que sigui necessari i  possible, a aquelles famílies que tinguin dificultats reals per poder fer front a les seves obligacions tributaries s’aplicarà bonificacions ó ajuts .
Les mesures que prenem en aquestes ordenances fiscals respecte a les taxes de les escombraries. Hem de destacar que son unes mesures prudents i que intenta potenciar la coresponsabilitat i el civisme. Tots aquells veïns que facin us de la deixalleria no veuran incrementar el seu rebut d’escombraries, si no al contrari baixarà, Amb això pretenem aconseguir:

-       Tenir un poble mes net
-       Estalviar ( si el trastos vells es treuen quant toca tindrem menys despesa i el que no col·labori ho pagarà en el rebut i a traves de les sancions corresponents)
-       Aconseguir mes ingressos a treves de les bonificacions que rebrà l’Ajuntament per el material reciclat.

Evidentment que tot això a d’anar acompanyat d’una major eficiència i eficàcia de la deixalleria.
Respecte de l’Impost de Bens Immobles, Crec que toca una vegada més aclarir aquest Impost.

1.- Deixar clar que aquest impost el que grava es la propietat (el que te mes propietat paga més)

2.- Que els valors cadastral no els marca l’Ajuntament. Els marca, l’Estat.  el ministeri, es adir, el cadastre - I es per a tota Espanya igual.

3.- Recordar  que a l’any 2004 a Canovelles el ministeri ( la direcció General del Cadastre )  va fer una revisió cadastral  Aquesta revisió va actualitzar els valors cadastrals de tots els immobles del nostre municipi i, per evitar que el rebut de l’IBI augmentés a l’any 2004, més del doble, o del triple en alguns casos, la normativa permet una reducció anual per tal que aquest increment es reparteixi al llarg de 10 anys, es a dir fins el 2013. Per això cada ciutadà de Canovelles des de l’any 2004 a rebut una “bonificació” del seu rebut cadastral. L’any 2004 va ser del 100 %/ al 2005 del 90 %/ al 2006 del 80%/ al 2007 del 70% ...I així fins al 2013 que ja els valors cadastrals estaran actualitzat. Això vol dir que les arques municipals han deixar d’ingressar en aquest 10 anys les quantitats resultants d’aquestes “bonificacions”. Es cert que els Canovellins durant aquest anys han vist incrementat els seus rebuts del IBI. Però també es cert que durant aquest 10 anys han tingut un estalvi del que realment  havien de  pagar des de l’any 2004. 

4.- Per tant, insisteixo, l’Ajuntament no ha tocat en aquest 10 anys el IBI. No s’ha pujar ni el IPC. Les úniques mesures que hem pres es baixar el tipus.

5.- Com he dit abans aquest impost carga la propietat. El qui te mes propietat paga mes.   Si reduïm mes el tipus ( a part de significar menys ingressos per parts de l’Estat) els mes beneficiat serien aquells que posseeixen  mes patrimoni. I el resultat seria menys ingressos per poder garantir els serveis aquells que no tenen el recursos per poder accedir  a nivell privat. Tal com va dir la Sra. Montse Tura “el estat del benestar no es mes que donar patrimoni a aquells que no tenen patrimoni”

Deia al principi que des de l’esquerra socialdemòcrata entenem  l’estat del benestar com un sistema, el més just i solidari possible, que garanteix la igualtat d’oportunitats, la redistribució de la riquesa i l’accés per part de tots els ciutadans a serveis bàsics i de qualitat.D’això n’es un exemple l’IBI. Que el que tingui mes patrimoni, en un acte de solidaritat, pagui mes per poder mantenir els serveis, especialment, per les persones mes desfavorides socialment.

És important remarcar que una vegada aprovada aquesta proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per al 2012 la pressió fiscal a Canovelles continuarà situada per sota de la mitjana de Catalunya en relació als pobles de entre 10.000 i 20.000 habitants. Això és producte, per una banda, de la política fiscal seguida per l’equip de govern al municipi combinant amb la contenció de la pressió fiscal, fins i tot per sota de l’IPC com els darrers anys, amb una política molt estricta en el control de la despesa i la eficiència en l’assignació dels recursos a disposició de l’Ajuntament.

És per això que aquestes ordenances fiscals que sotmetem a votació reflecteixen la voluntat de seguir construint una Canovelles més justa, més socialment inclusiva i , sobretot, que redistribueixi correctament la riquesa.

José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles. 

jueves, 27 de octubre de 2011

El valor de la col•laboració

“Hi ha alguna cosa profundament errònia en la forma en com vivim avui”. Aquesta és la frase amb la qual el ja desaparegut Tony Judt comença la seva reflexió al llibre “Alguna cosa va malament”. És una frase que, independentment del contingut o les conclusions a les quals arriba aquest llibre, és absolutament descriptiva sobre el moment que estem vivint.  La seva senzillesa i contundència alhora ens col·loca de cop en la dura realitat d’un món que mai ha estat perfecte, però que ara s’ha demostrat molt més imperfecte del que ens imaginàvem.

Aquesta imperfecció no només l’hem d’aplicar a la situació global, europea, espanyola, o catalana.  Aquesta imperfecció també l’hem d’assumir en el món local. La construcció i posada en marxa de nous equipaments i nous serveis, molts d’ells fora de les competències dels ajuntaments, han estat la tònica general en la qual ens hem mogut les administracions  locals en els darrers temps. Era l’època d’una gran bonança econòmica on tot era possible. Ens hem acostumat, tots, a tenir-ho tot, millor que el de ningú, i tenir-ho al moment. La crisi ha posat les coses al seu lloc.

L’agressiva crisi que estem patint ens ha despertat d’un llarg somni en el qual pensàvem que érem una societat més opulenta de la que realment som. Aquest oasi en el qual hem viscut els darrers anys era això: una il·lusió.

Ara hem despertat i els representants institucionals hem d’actuar des de la responsabilitat,  amb molta pedagogia i aplicant grans dosis de realisme. Hem d’establir prioritats i, sobretot, des de la modèstia del que podem fer a nivell local, hem de posar en valor la concertació i la col·laboració, perquè la forma com encarem aquesta crisi marcarà possiblement el futur dels nostres municipis en aquesta comarca nostra, que és el Vallès Oriental.

Estem davant una cruïlla en la qual hem de prendre decisions que seran transcendentals. Ara, hem de decidir si cada municipi vol tenir de tot -sense tenir assegurat que s’ho pugui permetre-, o vol compartir projectes, anhels i, sobretot, esperança.

Ningú posa en dubte que cal anar cap a una Europa més unida política, econòmica i fiscalment.  Per la mateixa raó, hem de creure també en l’enfortiment de les polítiques de col·laboració entre municipis, que, en ocasions, necessitaran de dosi de generositat.

Els que creiem fermament en les polítiques públiques als ajuntaments i a la resta d’administracions, tenim un repte: mantenir aquests serveis públics, mantenir el nostre Estat del benestar entès com un sistema, el més just i solidari possible, que garanteix la igualtat d’oportunitats, la distribució de la riquesa i l’accés per part de tots els ciutadans a serveis bàsics i de qualitat. Diuen que en època de crisi s’aguditza l’enginy. Cal, per tant, posar imaginació. Cal esforçar-nos. I cal coratge per encarar-ho.

Al Consell Comarcal del Vallès Oriental ja hem començat a fer aquest exercici. Amb una oferta als nostres ajuntaments per encarar un futur basat en la concertació, en la col·laboració. En definitiva, en l’entesa local i comarcal. Diuen que la unió fa la força. Ens oferim per ser el paladí del Vallès Oriental o ajudar a ser-ho entre tots els ajuntaments que s’hi vulguin afegir.

José Orive Vélez
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental i alcalde de Canovelles

Les depuradores del Besòs deixaran de funcionar el desembre si l'ACA no salda el deute

José Orive alerta que els rius de la conca tornaran a ser clavegueres

 Les catorze depuradores de la conca del riu Besòs deixaran de funcionar aquest desembre si l'Agència Catalana de l'Aigua no paga el seu deute. Ho ha assegurat el president de Consorci per la defensa de la conca del riu Besós, José Orive, en una entrevista a l'ACN. Orive ha explicat que la situació és del tot insostenible i que el Consorci ha deixat de pagar l'electricitat i té factures endarrerides. Segons el president, l'ACA deu al Consorci uns 10 milions d'euros per fer funcionar les depuradores. Orive, que deixarà el càrrec d'aquí uns dies, alerta que els rius de la conca tornaran a ser un clavegueram.

Ara ja hi ha un termini límit. L'ha anunciat el president sortint del Consorci per la defensa de la conca del riu Besòs, José Orive: si l'Agència Catalana de l'Aigua no fa front al que deu, les depuradores de la conca pararan màquines aquest desembre. "Em sap molt greu acabar el meu mandat d'aquesta manera", ha lamentat el també alcalde de Canovelles (PSC) i president del consell comarcal del Vallès Oriental.

Segons Orive, l'ACA deu al Consorci 9,6 milions d'euros corresponents al 2011. A més, el pressupost per aquest any ja es va veure retallat en gairebé un 20%. Arran d'això, el Consorci ja ha deixat de pagar l'electricitat i té dificultats per fer front a les factures d'alguns proveïdors. "No ens tallaran la llum perquè som administració", ha puntualitzat Orive. De totes formes, l'ACA no s'ha compromès encara a fer front al deute.

Tornar a les clavegueres dels anys 80

El president ha albirat que si no arriben recursos perquè les depuradores continuïn funcionant, en un termini "no massa llarg de temps" els rius de la comarca i de la conca tornaran a ser clavegueres com fa uns anys. Es referia a rius com el Congost, el Mogent o el mateix Besòs. En aquest sentit, ha recordat que durant les dues últimes dues dècades s'ha recuperat la vida i la fauna dels rius.

Sergi Mingote, nou president

Orive deixarà de ser president del Consorci el pròxim 2 de novembre. Aquell dia el rellevarà l'alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote. L'entitat té demanada una entrevista amb l'ACA per exposar la delicada situació econòmica.

Besòs, Congost, Mogent, Ripoll...

El Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs es va constituir al febrer del 1988. Actualment està formada per 52 són municipis del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona i Barcelonès. També en formen part la Diputació de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i el consell comarcal del Vallès Oriental.

L'eix principal de la conca del Besòs està format pels cursos fluvials del Congost i Besòs, al que s'hi uneix pel marge esquerre el Mogent i pel marge dret el Tenes, la Riera de Caldes i el Ripoll. La longitud acumulada dels rius i rieres més importants de la conca és de 530 quilòmetres.

Lluís Vilaró Cascales
Delegat de Societat
Agència Catalana de Notícies
www.acn.cat - Tel. 935 531 418
FAX 935 531 402

miércoles, 5 de octubre de 2011

Intervenció de José Orive al Consell d’Alcaldes

Alcaldes/vicepresidents i portaveus dels grups comarcals/consellers benvinguts al primer Consell d’Alcaldes d’aquest setè mandat, especialment a als nous alcaldes que participeu d’aquest òrgan per primer cop.

Fins ara he participat de les sessions d’aquest òrgan com alcalde de Canovelles, un municipi amb importants semblances i també diferencies respecte a qualsevol dels 43 que conformen la comarca, que valora – i aprofita- la tasca desenvolupada pel Consell Comarcal com a òrgan de suport als municipis.


Aquest Consell d’Alcaldes té per a mi una significació especial en quant que és el primer que presideixo, però hi ha altres aspectes que abans de continuar vull destacar.

Presideixo un govern d’unitat format per tots els grups polítics amb responsabilitat de govern als municipis de la comarca, i que ha fet possible donar forma al govern fort que aquest territori necessita. Un govern que treballa de forma coordinada per defensar els interessos d’aquest territori, fer créixer la capacitat de resposta de l’administració comarcal, desenvolupar accions que van més enllà dels límits municipals i per col.laborar i donar suport als municipis de la comarca.

Fa pocs mesos que tots (Consell Comarcal i municipis) hem encetat un nou mandat. Un mandat complicat marcat per les dificultats que tota la societat pateix a les que hem d’afegir la situació financera preocupant que patim les diferents administracions i, en el cas del món local, la manca d’un model de finançament reclamat des de fa temps.

Una etapa que estarà marcada globalment per l’austeritat, per l’augment progressiu de necessitats dels ciutadans, i la limitació de recursos. En aquesta context, als que hem assumit la responsabilitat de la gestió d’un determinat espai públic ens correspon fer front a la situació i articular respostes; tenir clares les prioritats de treball i pensar en les actuacions que poden ajudar al territori i a les persones a resoldre els problemes
immediats i del dia a dia. Tot això sense oblidar la necessària reflexió que ajudi a la planificació, definició i concreció d’altres actuacions per encarar el futur.

La realitat que ens ha tocat viure condiciona quines seran les prioritats de treball dels municipis i també del Consell Comarcal en aquest període: cal orientar els esforços cap a la necessària reactivació/impuls de l’economia i el suport i l’atenció a les persones - especialment aquells amb més dificultat. No toca avui entrar en detalls de com ho farem, però si que em vull referir que assumirem compromisos concrets que es plasmaran en un Pla d’Actuació Comarcal.

El Pla d’Actuació Comarcal, (que esperem poder presentar en els propers mesos,) farà referència –de manera explícita- a les actuacions que conformaran l’acció del Govern del Consell Comarcal previstes i que configuraran el full de ruta del mandat. Abordarà les línees estratègiques d’actuació per aconseguir aprofundir en aquells programes i actuacions existoses que ja es desenvolupen en l’actualitat i, plantejarà i concretarà
l’execució d’altres per tal d’avançar en els nostres objectius, impulsar el progrés i avançar cap a una societat més justa i cohesionada. Desenvoluparem els nostres programes, actuacions i serveis sense oblidar l’altra raó de ser de la nostra institució: fer costat als ajuntaments.


Deia abans que ens toca viure uns moments d’especial dificultat. La crisi que estem vivint al món ens obliga a prendre consciència de les nostres limitacions. En els darrers anys, tots, administracions, empreses i famílies, pot ser hem estirat més la mà que la màniga.

I ara hem de posar-hi ordre als nostres comptes. Tothom diu, amb la boca petita i en petit comitè, com se sol dir, que els ajuntaments, per les exigències dels nostres veïns i veïnes, hem creat serveis i instal·lacions que han provocat una sobredimensió per sobre del que segurament era estrictament necessari. Però també vull recordar que aquest país ha canviat de forma favorable gracies a l’empeta, compromís i acció dels ens locals.

Doncs ara toca ser valent i afrontar la situació de cara. Hem de posar molt de seny en les nostres decisions i pensar en clau global, perquè aquesta crisi no la superarem amb una visió estrictament municipal.

Ara als alcaldes ens toca ser generosos i actuar de manera mancomunada. L’autonomia municipal és imprescindible, i us ho diu un alcalde. Però aquest alcalde que us parla també sap perfectament que sol no va enlloc. Ara, més que mai, cal racionalitzar la despesa.

Per això avui, entre d’altres coses, donarem el tret de sortida a l’inici d’un estudi que tindrà com a objectiu que, de la mà dels ajuntaments, busquem les fòrmules per mancomunar serveis. Un exemple ja el tenim. A través del projecte Localred, els ajuntaments de la nostra comarca paguem menys per les trucades de telèfon gràcies a un acord conjunt. Aquest és un bon exemple que podríem extrapolar a d’altres actuacions.

En moments de crisi com l’actual, per tant, la Unió fa la força i la nostra comarca té moltes potencialitats com perquè, units, ajuntaments, agents econòmics i socials, aconseguim també tirar endavant projectes conjunts i atractius que comportin un benefici pels habitants del nostre territori.

I és aquí on el Consell Comarcal s’ofereix, en aquest consell d’alcaldes, a ser el motor i actuar de coordinador entre els ajuntaments per impulsar i estar al servei de vosaltres, alcaldes i alcaldesses, i dels empresaris, i dels sindicats, i dels agents del territori que estiguin interessants en treballar en positiu, amb optimisme, imaginació i valentia.

Iniciem aquest camí en el qual, estic convençut, que amb la complicitat de tots avançarem més lluny i amb pas més ferm.

José Orive Vélez

President del Consell Comarcal del Valles Oriental

I Alcalde de Canovelles