lunes, 26 de noviembre de 2012

GRACIES A TOTS i TOTES

Desprès d’aquestes eleccions al Parlament de Catalunya en les quals els socialistes a Canovelles  hem tingut més votants que en les de 2010, vull agrair-vos el vostre vot i expressar-vos el meu compromís i el del partit per seguir treballant  per a una societat més solidaria , més responsable i més justa en la qual hi càpiga tothom vingui don vingui i pensi el que pensi.
Molts fan profetitzar el nostre enfonsament i alguns, inclús, creien que desapareixeríem, però no ha estat així. En canvi aquells que han estat durant més d’un mes intentant aconseguir una majoria excepcional han fracassat.
Tenim que seguir treballant per a que aquesta terra que ens va acollir a molts de nosaltres i que també és la nostra terra tingui el millor encaix possible dins de l’Espanya federal que nosaltres, els socialistes, sempre hem cregut necessària y també per aconseguir democràticament que els que estan ara manant el país, imposant unes polítiques econòmiques i socials que només serveixen per castigar als més dèbils, reduir els sous als treballadors i augmentar els impostos als pobres, siguin substituïts democràticament per altres que facin el contrari.
De nou gracies
José Orive.

Resultat de les Eleccions Autonòmiques 2012 a Canovelles
viernes, 23 de noviembre de 2012

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES AL PLE MUNICIPAL

El grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Canovelles presenta per incloure a la sessió ordinària del Ple de la Corporació, del dia 29 de novembre de 2012, en virtut del que estableix l’article 106 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la següent proposta d’acord:

Proposta sobre els processos d’execució hipotecària i desnonaments

Ja fa temps que la crisi hipotecària està tenint uns efectes draconians sobre els sectors més vulnerables de la nostra societat. L’endeutament hipotecari en l’actual context de crisi econòmica fa que avui moltes persones ja hagin perdut l’habitatge o es trobin en risc de perdre’l.

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2007 i el primer trimestre de 2012 s’han produït a Espanya 185.140 processos de desallotjament com a conseqüència dels 374.230 procediments d’execució hipotecària iniciats, un 19% dels quals a Catalunya.

 Per tal d’ajudar les persones desnonades o amb risc de desnonament, des d’aquest Ajuntament s’ha donat suport a la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament amb efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i el lloguer social; s’ha demanat al Govern central que legisli per alliberar les persones o famílies desnonades de les plusvàlues. També donem servei als nostres veïns i veïnes a través del Servei Comarcal d’Ofideute per intermediar entre particulars i entitats financeres; i s’ha destinat tots els recursos possibles a l’àmbit de serveis socials per pal·liar els efectes d’aquesta crisi. 

Tanmateix, veiem amb impotència com la problemàtica de l’habitatge segueix tenint uns efectes dramàtics sobre la societat que depassen per complet la capacitat del món local per fer-hi front.

Així mateix, veiem com les mesures recentment aprovades pel Govern central arriben tard i amb un abast molt limitat. Són mesures que no avancen en la dació en pagament ni en el lloguer social i que ni tan sols posen ordre als interessos abusius que imposen les entitats bancàries a les persones que no poden atendre les quotes hipotecàries. En definitiva, es tracta d’una simple moratòria que no combat l’arrel del
problema hipotecari. 

De fet, l’abast d’aquestes mesures és tan limitat que amb els criteris aprovats només s’haurien pogut beneficiar d’aquesta moratòria un 17% dels casos atesos per servei comarcal d’Ofideute.

Finalment, des dels ajuntaments i el Consell Comarcal, també constatem amb preocupació l’actitud de les entitats bancàries, quan fan recaure sobre la part més vulnerable totes les conseqüències d’uns contractes hipotecaris dels quals moltes vegades no van proporcionar informació prou clara.

Tenint en compte tota aquesta problemàtica, els alcaldesses i alcaldesses d’una trentena de municipis de la comarca, entre ells Canovelles, es van reunir el passat 21 de novembre a la seu del Consell Comarcal del Valles Oriental i van decidir fer front comú davant els efectes de la crisis hipotecària sobre els sectors més vulnerables de la societat. En aquesta reunió es van prendre els següents acords:

1. Expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.

2. Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació en pagament amb efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i l’accés al lloguer social per a les persones desnonades o amb risc de desnonament.

3. Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament, i instar el Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos.

4. Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament; perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a l’administració pública amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en general, promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge
hipotecat en règim de lloguer social o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.

5. Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de col·laboració en la línia establerta en el punt anterior.

Per altra banda el Plenari del Consell Comarcal del Valles Oriental amb data del 21 de novembre d’enguany va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció en la qual dóna suport al col·lectius que reivindiquen una regulació hipotecaria socialment més justa, reclama al Govern de l’Estat una regulació socialment justa i la suspensió dels desnonaments, i insta les entitats bancàries a una actitud socialment responsable i de
col·laboració.

Davant tot això, el grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Canovelles proposa al Ple de l’Ajuntament, l'adopció dels següents acords:

  • Aprovar els cinc punts que van consensuar els diferents ajuntaments de la Comarca en la reunió que van mantenir els seus alcaldes i alcaldesses el dia 21 de novembre.  
  • Comunicar aquests acords al Consell Comarcal, al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, i a les entitats i associacions del municipi.


Canovelles, 22 de novembre de 2012


Juan Francisco García Miguel Reyes
Portaveu del grup municipal Socialista

“PERE NAVARRO ÉS QUI POT ENCAPÇALAR UNA ALTERNATIVA FORTA A LES RETALLADES DE MAS I RAJOY, I A L’AVENTURA INDEPENDENTISTA DE CIU, ERC I ICV”.La nostra prioritat sempre ha estat el benestar dels catalans i les catalanes. És per això que, en un moment especialment difícil, més que mai, cal recuperar les polítiques socials malmeses pel Govern de CiU, especialment aquelles adreçades als més joves, que els darrers mesos s’han vist abocats a l’emigració o a l’atur. El PSC ofereix polítiques específiques a l’alçada dels seus problemes: compromís, acció i noves oportunitats de trobar feina.

jueves, 22 de noviembre de 2012

El Consell Comarcal i la Universitat Corporativa de Telefònica inicien contactes per explorar fòrmules de col•laboració
El president del Consell Comarcal José Orive, encapçalant una delegació del Consell Comarcal i acompanyat per l’alcalde de la Roca del Vallès, va visitar ahir dimecres la seu que la Universitat corporativa de Telefònica té a La Roca del Vallès on va mantenir una reunió de treball amb el conseller executiu de Telefònica Catalunya, Ramón Salabert.

Orive va estar acompanyat per l’alcalde de La Roca del Vallès, Rafael Ros, el conseller comarcal Miquel Estapé, el gerent del Consell Comarcal Ignasi Valls, el regidor de noves tecnologies de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el responsable de noves tecnologies del Consell Comarcal.

Durant la visita van poder conèixer la seu de la universitat corporativa així com les activitats que en ella es desenvolupen. També es va aprofitar la trobada per reflexionar conjuntament sobre com incrementar la vinculació del centre amb el territori, i sobre la necessitat d’intensificar els contactes entre els diferents agents per generar sinèrgies que faciliten l'impuls d’activitats i projectes vinculats a aquest centre de coneixement que poden tenir incidència en el territori.

Ajuntaments i Consell Comarcal acorden impulsar una moció que demana una regulació socialment justa i una actitud socialment responsable a les entitats bancàries en relació amb el deute hipotecari

Més d’una trentena d’ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal s’han reunit aquesta tarda per fer front comú davant el efectes de la crisi hipotecària sobre els sectors més vulnerables de la societat. En aquesta reunió s’ha aprovat el text d’una moció marc que dóna suport als col·lectius que reivindiquen una regulació hipotecària socialment més justa, reclama al  Govern de l’Estat una regulació socialment justa i la suspensió dels desnonaments, i insta les entitats bancàries a una actitud socialment responsable i de col·laboració.El text consensuat pels assistents a la reunió constata els efectes draconians de la crisi hipotecària sobre els sectors més vulnerables de la societat i valora com d’abast molt limitat les mesures aprovades recentment pel Govern Central. Al text també queda palesa la preocupació d’Ajuntaments i Consell Comarcal per l’actitud de les entitats bancàries que fan recaure sobre la part més vulnerable les conseqüències d’uns contractes hipotecaris dels quals moltes vegades no van proporcionar informació prou clara. Els ajuntaments i el Consell Comarcal refermen en el text el  seu compromís per fer front a la situació, repassant actuacions i mesures posades en marxa a la comarca per ajudar a les persones desnonades o en risc de desnonament però també deixa constància que els efectes de la situació despassen la capacitat del món local. En concret a la reunió s’han acordat un text marc que fa referència les mesures següents:
1.    Expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.
2.    Reiterar la necessitat que el Govern de l’Estat reguli la dació en pagament amb efectes retroactius, la paralització dels desnonaments i l’accés al lloguer social per a les persones desnonades o amb risc de desnonament.
3.    Expressar el desacord amb l’obligació dels ajuntaments, i particularment de les policies locals, d’haver de col·laborar en els processos de desnonament, i instar el Govern de l’Estat perquè reguli l’objecció de consciència en aquests casos.
 4.    Instar les entitats bancàries perquè suspenguin tots els processos de desnonament; perquè desisteixin de qualsevol pràctica abusiva en relació amb els interessos del deute en les situacions en què no és possible atendre els pagaments; perquè proporcionin la relació d’habitatges de llur titularitat a l’administració pública amb l’objectiu de poder-los destinar a lloguer social; i perquè, en general, promoguin i facilitin la mediació de l’administració pública amb l’objectiu que les persones afectades puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer social o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
5.    Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que hagin suspès els desnonaments i demostrat una actitud socialment responsable i de col·laboració en la línia establerta en el punt anterior.  El Ple del Consell Comarcal aprova la mocióEn relació a la moció demanant una regulació socialment justa i una actitud socialment responsable a les entitats bancàries, avui 21 de novembre s’ha aprovat pel Ple del Consell Comarcal

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Ley Wert, sobran las palabras...

Preámbulo de la LOE (2006):
“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica.
Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi­mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri­minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece­saria
cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada­nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza­das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu­cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
 * Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert):
“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”
¿Encuentras alguna diferencia? Sobran las palabras....

Yo estudié en la pública...

http://www.youtube.com/watch?v=KAfbePybQs8

sábado, 17 de noviembre de 2012

L'AGENDA DE L'ALCALDE

Informació d’algunes activitats de l’Agenda (del dilluns 19 al diumenge 25 de novembre 2012)   
• DILLUNS,19 de novembre
- Reunió Serveis Jurídics Diputació de BCN 
- Reunió consorci de la Conca del Bessos . 
- Reunió coordinació cap Policia Local 
- Reunió amb els presidents d’àrees
• DIMARTS, 20 de novembre 
- Visites concertades amb veïns i veïnes
- Trobada d’alcaldes/ses amb Pere Navarro 
- Reunió amb entitats de Gent Gran 
- Trobada amb col•lectius de Joves
- Visites obres manteniment espais públics i equipaments 
• DIMECRES , 21 de novembre 
- Acte Getting Contact Vilanova del Vallès 
- Roda de premsa en contra de la pujada de la tarifa de l’aigua
- Visita a la Universitat corporativa Telefònica
- Junta de Govern Local
- Consell extraordinari d’alcaldes. 
- Comissió de Govern CCVO
- Plenari CCVO
- Xerrada en defensa de l’educació i la salut publica
• DIJOUS, 22 de novembre
- Visites concertades veïns i veïnes
- Acte Central de Campanya 
- Comissions informatives 
• DIVENDRES, 23 de novembre
- Reunió presidents d’àrea 
- Presentació del projecte Geriàtrics
- Cicle de cinema de dones. Elisa K 
- Cloenda Jornades “emprendria Social” .
• DISSABTE, 24 de novembre
- Trobada de coros de Andalucia 
- Comissió Pressupost any 2013
• DIUMENGE, 25 de novembre 
- Eleccions . . 
   

Cooperativa la Kosturica


La Kosturica és una cooperativa agrícola ecològica que s'està a Can Marqués de Canovelles. Una experiència de producció agroecològica: És un projecte col·lectiu de producció que te com a objectiu principal el practicar, desenvolupar i potenciar l´Agricultura Ecològica amb criteris agroecològics, es a dir, que vagi més enllà d´unes normes tècniques de conreu. Nosaltres creiem que el model ecològic s´ha de basar en un conjunt d´interaccions entre les persones, la natura i l´economia.

Més informació


https://docs.google.com/document/pub?id=1UkhPY9x827GIfQPeSi8nWbp26iY8pq9dyyR-8hW1Ujg

http://www.youtube.com/watch?v=Yh-F8C6c6tc

 

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE, José Orive, a la presentació de la pel•lícula documental sobre la cooperativa la Kosturica.

Estic molt orgullós de presentar avui aquest documental sobre una empresa de Canovelles que té com a prioritat les persones i el camp. El model d’autogestió, concretat en un model cooperatiu, l’únic exemple al nostre municipi, els fa més especials.
Canovelles ja no disposa d’un col·lectiu de pagesos fort, com havia sigut en altres temps. Ja no disposa de molt territori agrícola o ramader, ja que som un poble petit i la població ha crescut molt. Però encara es mantenen cultius tradicionals, per casa, i una sèrie d’iniciatives emmarcades en el respecte a la natura i a la producció ecològica. Com si fos un espai privilegiat, a l’entorn de Can Marqués es troben La Cleda i els seus deliciosos formatges; Art Cervesers amb una oferta pròpia de cerveses; Can Canyelles i l’engreix ecològic de xais i La Kosturica, pioners en el cultiu i distribució de productes agroecològics.
Iniciatives properes que es complementen i que potencien el consum directe, proper, fent conscient al consumidor que els productes locals són al seu abast, i en el cas de Canovelles, molt a prop.
Des de l’Ajuntament recolzem aquestes iniciatives amb el suport al comerç local, fomentant hàbits de consum responsable. Estem oberts a col·laboracions que propiciïn una societat més justa i solidària, com és el projecte de La Kosturica.

Moltes felicitats per la vostra singladura.

José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles

jueves, 15 de noviembre de 2012

Prou a la Dreta de CiU i PP, per un futur d'esperança

Ahir dia de la Vaga General, ens vam trobar un grup de veïns i veïnes  de Canovelles a la de Granollers  i manifestació de Barcelona, tots teníem molt clar perquè estàvem allà… per un futur d’esperança i digne que deixar als nostres fills i jovent.
Entre tots canviar el futur, és possible !

UN GOVERN DEMOCRÀTIC I AMB SENSIBILITAT SOCIAL, AVUI JA ESTARIA REUNIT AMB ELS SINDICATS I LES ORGANITZACIONS CONVOCANTS DE LES MOBILITZACIONS DEL 14N, PER ESCOLTAR LES SEVES PROPOSTES I DONAR UNAR RESPOSTA POLÍTICA ADREÇADA A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I LA DEFENSA DEL MODEL SOCIALEl president Mas va "escoltar el clam” de la manifestació de l’11 de Setembre. Tanmateix, avui la seva resposta ha estat el silenci. El Sr. Mas només escolta els clams que l’interessen i no dóna resposta a la greu situació econòmica i social que viu el país.

Catalunya necessita unes polítiques econòmiques que reactivin l’economia, la demanada i el consum; unes polítiques actives d’ocupació que afavoreixin la incorporació dels joves i dels aturats de llarga durada al mercat de treball; unes polítiques industrials que afavoreixin una economia d’alt valor afegit i que pugui competir en el mercat global.Sobre aquest tema, us fem arribar l’Alternativa sensata Núm. 11 Polítiques Socials.

L'ajuntament de Canovelles destinarà els diners de la vaga general a serveis socialsTenint en compte la situació actual de crisi econòmica i els motius que ha generat la convocatòria de la vaga general, l'equip de govern de l’Ajuntament de Canovelles ha decidit destinar els diners resultants del descompte del sou als treballadors que han exercit el seu dret a vaga d'avui, més el resultat del descompte realitzat de forma voluntària i solidària del sou d'alcaldia i els regidors de l'equip de govern,  a projectes de serveis socials.

martes, 13 de noviembre de 2012

Gracies a tots i a totes

Avui fa vuit anys que vaig ser elegit Alcalde del meu poble per primera vegada. Va ser i és un privilegi rebre la confiança dels meus veïns i veïnes per dur a terme una tasca que és engrescadora i de gran responsabilitat. No sempre hauré encertat ni hauré exercit el càrrec a gust de tothom però del que podeu estar ben segurs és que l'hi dedicat i l'hi dedico tot el que jo soc i que per a mi és una gran satisfacció fer-ho. Estic orgullós d’estar al servei del poble.

Res de tot això hauria estat possible sense el vostre suport i la vostra col·laboració.

Gracies a tots i a totes.

Rebeu una forta abraçada del vostre amic,


José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles

MANIFEST DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC i ICV-EUiA

MANIFEST DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC i  ICV-EUiA

DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES
DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2012

Atès que CCOO i UGT, juntament amb la Plataforma Prou Retallades!, convoquen Vaga General pel dimecres 14 de novembre de 2012.
Aquesta data s'emmarca en una mobilització global impulsada per la CES (Confederació Europea de Sindicats) per combatre les polítiques d'austeritat aplicades pels governs europeus.
En aquest sentit la Declaració del Comitè Executiu de la CES, tot declarant el 14N com una Jornada d’acció i de solidaritat a Europa, diu:
“El Comitè Executiu de la CES celebrat el 17 d’octubre de 2012 convoca una jornada d’acció i solidaritat, el proper 14 de novembre de 2012, incloent-hi vagues, manifestacions i altres accions per tal de mobilitzar el moviment sindical europeu a favor de les polítiques de la CES, tal com estan recollides al Contracte Social per Europa.
Manifesten la seva decidida oposició a les mesures d’austeritat que estan arrossegant Europa a l’estancament econòmic i a la recessió, però també contra el continuat desmantellament del model social europeu. Aquestes mesures, lluny de restablir la confiança, tan sols comporten l’empitjorament dels balanços i el foment de la injustícia.
Al mateix temps que dóna suport a l’objectiu de comptes sans, el Comitè Executiu considera que la recessió tan sols podrà ser aturada si s’alleugeren les limitacions pressupostàries i s’eliminen els desequilibris per tal d’assolir un creixement econòmic sostenible, cohesió social i el respecte als valors consagrats a la Carta de Drets Fonamentals.
La consolidació fiscal té un efecte més evident del que originalment van preveure les institucions, inclosa la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional. De fet, ara el FMI admet que han errat greument el càlcul de l'impacte de les mesures d’austeritat sobre el creixement. Aquest error de càlcul té un impacte que no es pot mesurar en la vida quotidiana dels treballadors i ciutadans als que representa la CES i qüestiona tota la base de les polítiques d’austeritat avançades pel Tractat Fiscal i imposades per la Troika.
El Comitè Executiu percep la creixent oposició entre els ciutadans i treballadors en els països afectats i reafirma el seu suport als sindicats afiliats a l’hora de lluitar per un treball i unes condicions de vida dignes. Aquesta situació és el resultat d’una manca de coordinació de les polítiques econòmiques i de l’absència d'estàndards socials mínims a tota Europa. En el marc del lliure moviment de capital, això va donar curs a la competició entre estats, particularment en l’àmbit fiscal, en el dels costos laborals i en les condicions socials.

Reiteren que el diàleg social i la negociació col·lectiva són elements centrals del Model Social Europeu, i s’oposen amb força als atacs frontals contra aquests drets a nivell nacional i europeu. La Comissió Executiva de la CES fa una crida urgent per a què s’adoptin i es transposin els acords entre els interlocutors socials europeus actuals, abans de la reunió del Consell.
Recorden que la Unió està obligada pel Tractat a “treballar pel desenvolupament sostenible d’Europa basat en un creixement equilibrat i l’estabilitat dels preus, en una economia social de mercat altament competitiva que comporti la plena ocupació, el progrés social i un nivell elevat de protecció i de millora de la qualitat del medi ambient”. Més enllà recorden que el suport de la CES al Tractat de Lisboa va basar-se en l’aplicació plena d’aquests objectius.
Ara veuen que les discussions actuals entre institucions i governs es fan sobre la necessitat de fer més canvis en el text del Tractat. És necessari un canvi de direcció. La prioritat hauria de ser la resolució de la crisi en base als tres eixos proposats pel Pacte Social per Europa, que compta amb un suport creixent. S’articula entorn al diàleg social i la negociació col·lectiva, la governança econòmica per un creixement sostenible i l'ocupació, i en la justícia econòmica, fiscal i social.
Insisteixen que la solidaritat activa, el progrés social i la responsabilitat democràtica, han de ser part integral del projecte europeu. Consideren essencial que s’inclogui un protocol de progrés social com a part integral i operativa en qualsevol nou tractat. La CES avaluarà qualsevol nou pas en la integració d'Europa sobre aquesta base. “
La situació al nostre país, des de la darrera vaga general del passat 29 de març, set mesos desprès, no és que continuí sent dolenta, sinó que es pot considerar com una situació pitjor en base a les mesures preses pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que carreguen sobre els treballadors i treballadores, i les classes mitja del nostre país.
Ens sembla una bona pràctica per la seva claredat el que publicava un diari,  amb motiu de la convocatòria de vaga, per visualitzar les noves retallades sofertes en aquest interval de set mesos.
1.   Des de juliol, retallades en les prestacions per atur per als nous beneficiaris: a partir del setè mes en que es cobra la prestació, aquesta es calcularà amb el 50% de la base reguladora en lloc del 60%, és a dir les prestacions es redueixen. Per altra banda, les condicions per rebre el subsidi per a més grans de 52 anys i la Renda Activa d’inserció també s’endureixen.
2.   Sense cobertura sanitària per a les persones immigrants en situació irregular.
3.   Aprovat el “repagament farmacèutic”en funció de la renda: Les persones que superin els 18.000 euros de renada anual  hauran de pagar el 50% del cost del medicaments, mentre que per sobre d’aquesta quantitat pagaran el 60%, mentre que fins llavors es pagava el 40%. Per altra banda, a Catalunya a més a més, tenim l’euro per recepta.

4.   Retalls en educació: Menys diners per a beques i llibres de text.  Per altra banda, en l’àmbit de competències de la Generalitat, increment de ràtios, disminució de professorat, menys substitucions, etc.
5.   Les prestacions que paga El Fons de Garantia Salarial (FOGASA), al que va a parar els treballadors que les seves empreses es declaren insolvents i els deuen salaris i/o indemnitzacions, es redueixen.
6.   El salari dels funcionaris, congelat per segon any consecutiu en 2013. A més no cobrament paga extra de Nadal 2012; cobraran menys quan estiguin en situació d’IT, la taxa de reposició d’efectius continuarà cent 0 l’any 2013.
7.   Augment del tipus general de l’IVA del 18 al 21%, i del tipus reduït del 8 al 10%. A més molts productes i serveis que comptaven amb un IVA reduït o superreduït, passen a estar gravats amb el tipus general. Per altre costat, l’amnistia fiscal per aflorar les rendes no declarades, amb un gravamen especial del 10%.
8.   Pujada de les taxes judicials de entre 50 i 750 euros.
9.   Retallades en els pressupostos per a serveis socials (un 14% menys) e igualtat (un 25% menys). També es redueixen els recursos per a programes contra la violència de gènere, un 7%.
      10. Retallades en Cooperació al Desenvolupament (un 65,4% menys).

Els grups municipals del PSC  i ICV-EUiA de l’Ajuntament de Canovelles
A C O R D E M
1.   Donar suport a les organitzacions sindicals i socials en la convocatòria de la vaga general pel dia 14 de novembre de 2012.
2    Potenciar, respectant la llibertat individual, a que la vaga sigui un èxit de seguiment a la nostra ciutat.
3.   Demanar als convocants, i ciutadania en general que aquesta jornada de vaga es desenvolupi amb la màxima normalitat.
4.         Traslladar aquests acords a les entitats i associacions del municipi.

Juan Francisco Garcia Miguel Reyes                                      Lourdes Garcia Moreno
Portaveu del grup del PSC.                                                    Portaveu del grup municipal ICV-EUiA

lunes, 12 de noviembre de 2012

Artur Mas, el Mesías. Igual que Moisés en 'Los Diez Mandamientos'

Con los brazos abiertos en medio de un mar de banderas de Cataluña, mientras que Charlton Heston (Moisés) levanta los brazos para abrir el Mar Rojo


Artur Mas aparece con los brazos abiertos en medio de un mar de banderas de Cataluña -una de las cuales es una estelada-, mientras que Charlton Heston (Moisés) levanta los brazos para abrir el Mar Rojo en la huida de Egipto, en busca de la Tierra Prometida, permitiendo el paso del pueblo elegido por Dios, perseguido por el ejército del faraón. De hecho, el cartel electoral de Artur 'Moisés' Mas lo encabeza el eslogan 'La voluntad de un pueblo'.
Esta misma figura bíblica fue usada por el compositor Giuseppe Verdi en su obra `Nabucco' para reivindicar la nación italiana frente al Imperio Austro-húngaro. Esa obra dio lugar a una de las composiciones que más levantaron los ánimos a los italianos, 'Va'pensiero' y que durante un tiempo fue considerada 'himno nacional'. No parece que sea casual. Artur Mas ha apostado por un mensaje mesiánico hacia una 'tierra prometida', denunciado por ocultar su fracaso como presidente de la Generalitat, con un enorme fiasco presupuestario, dejando de pagar importantes servicios sociales y manteniendo gastos superfluos.

PELS SOCIALISTES, L'EDUCACIÓ ÉS LA BASE DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS. LA DRETA PLANTEJA REFORMES DEL SISTEMA EDUCATIU PER MANTENIR PRIVILEGIS I ADOCTRINAR

"Avui el Sr. Rajoy visita Catalunya. El seu Govern ha iniciat una contrareforma educativa liderada pel Ministre Wert que té com objectius “adaptar” el sistema educatiu a les retallades (menys professors, més taxes), recentralització dels temaris, la supressió d’Educació per la Ciutadania, o mantenir els concerts amb escoles d’elit. Encara esperem una rectificació pública del Ministre Wert i del seu president pel declara que vol “espanyolitzar” els nens catalans.Tanmateix la llista de disculpes no acabaria aquí. Rajoy s’hauria de disculpar per les campanyes anticatalanes que va liderar el PP en contra de l’Estatut , i també pel recurs davant el TC que va donar lloc a la sentència de la vergonya. S’hauria de disculpar davant les persones homosexuals per haver recorregut el matrimoni gai també davant el TC, i que li ha acabat traient la raó. S’hauria de disculpar per mantenir posicions extremes i d’incomprensió cap a Catalunya que ha donat més arguments als qui defensen la ruptura amb l’ Estat.

L’actitud del PP dels darrers anys ha servit d’excusa perfecte perquè, des de l’altre extrem, CIU pugui plantejar una campanya on no puguem parlar a fons d’educació i tornem a parlar de banderes i fronteres".

Sobre aquest tema, us fem arribar l’Alternativa sensata Núm. 7 Educació D'altra banda, podeu descarregar-vos els espots de campanya que trobareu a continuació:
Projecte http://youtu.be/BeAXoQpTIok Persones http://youtu.be/6cSlSBUN1uU
Esperem que siguin del vostre interès.

Moltes gràcies


L’HERÈNCIA SOCIALISTA ÉS UNA SALUT PÚBLICA, UNIVERSAL I GRATUÏTA QUE LA DRETA ESTÀ DESMANTELLANT“Els ciutadans que volen aturar a CiU i al PP, en la seva guerra de banderes i en les seves retallades, tenen en el PSC l'únic partit d'esquerres no independentista que pot frenar a Mas. Quant més fort sigui el PSC, menys retallades podran fer ells.

Pels socialistes la salut és un dret i no un bé de consum. La salut ni és un negoci, ni es negocia amb ella. El PP, amb el suport de CiU, a partir del Decret 16/2012, ha abolit la salut com a dret universal, justament l’herència que vam deixar els socialistes de la mà de l’Ernest Lluch quan fou ministre de Sanitat.

El compromís dels socialistes és suprimir els repagaments sanitaris i farmacèutics, aturar el procés de privatització de la sanitat catalana afavorida pel conseller Boi Ruiz (expresident de la patronal sanitària privada), reduir les llistes d’espera i l’aplicació d’un pla de salut per a les persones en risc d’exclusió social”.
Sobre aquest tema, us fem arribar l’Alternativa sensata Núm. 8 Salut D'altra banda, podeu descarregar-vos els espots de campanya que trobareu a continuació:
Federalisme http://youtu.be/rTzVoYU7w8A Esperem que siguin del vostre interès.

Moltes gràcies

Estrena de la pel.lícula documental sobre la Kosturica


Dijous 15 de novembre a les 20 h al Teatre Auditori de Can Palots, es presenta el documental sobre la cooperativa la Kosturica de Canovelles La pel.lícula documental de Sergi Moreno i Soler, coproduïda per Àrea, associació per a la recerca i estudis agroecològics, VOTV i Sergi Moreno, s'estrena a Canovelles.La Kosturica és una cooperativa agrícola ecològica que s'està a Can Marqués de Canovelles. Una experiència de producció agroecològica: La Kosturica és un projecte col.lectiu de producció que te com a objectiu principal el practicar, desenvolupar i potenciar l´Agricultura Ecològica amb criteris agroecològics, es a dir, que vagi més enllà d´unes normes tècniques de conreu. Nosaltres creiem que el model ecològic s´ha de basar en un conjunt d´interaccions entre les persones, la natura i l´economia.sábado, 10 de noviembre de 2012

Artur Mas i CiU Parlan molt de Catalunya i poc dels catalans i de les catalanes, de les persones


Titulars i notes de premsa:

Iberia anuncia un recorte de 4.500 empleos, casi un cuarto de la plantilla
Además de la reducción de puestos de trabajo, la firma plantea reducción salarial de entre el 25% y el 35% y la congelación de los salarios
"Esperen más y ya no tendrán a quien proteger"
Artur Mas propone pactar una declaración soberanista

...un jubilado obligado a pagar el euro por receta?


Mas exige cambiar una ley orgánica para hacer el referendo
Afirma que el Estado rechaza la consulta por miedo a su resultado
El 'president' de la Generalitat y candidato a la reeleción por CiU, Artur Mas, en un mitin en Reus, ha reiterado la exigencia del derecho a decidir y la convocatoria de un referendo

“Esto tiene que solucionarse cuanto antes”

El juez de guardia en el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña plantea un cambio legal "Es necesario sin ninguna duda", alega

Nou Barris, distrito muy “cabreado”

Más de 1.500 vecinos participan en una gran asamblea contra el cierre de ambulatorios y escuelas
Un centenar de entidades promueven la protesta


Participantes en la asamblea de protesta contra el cierre de equipamientos sociales en Nou Barris.
Porque están cerrando ambulatorios y urgencias hospitalarias, porque se han cerrado las matrículas en dos escuelas de enseñanza primaria del distrito, porque no llegan las ayudas sociales a familias en las que hay cada vez más personas en paro, porque se han anulado los programas ocupacionales, porque las inversiones en equipamientos públicos están bajo mínimos... El enfado en el distrito de Nou Barris es de tal calibre que se ha creado una plataforma, Nou Barris Cabreada, que ayer consiguió reunir a más de un millar y medio de personas en la plaza central del distrito, “CiU nos roba la sanidad y la educación”
 “¡Ea, ea, ea , Nou Barris se cabrea!”. El grito se repitió una y otra vez, coreado por centenares de personas. Fue una concentración intergeneracional: abuelos, matrimonios de mediana edad, familias con niños pequeños y, sobre todo, un batallón de gente joven. “Yo tengo un hijo en paro, a otra que es profesora de universidad le han bajado el sueldo casi a la mitad y le han comunicado que se cierra el proyeto de investigación en el que trabajaba. Y yo soy pensionista, o sea que ya verás.....” , explicaba uno de los concentrados en uno de los corros. Al término de la asamblea, se leyó un manifesto dirigido, en gran parte, al gobierno municipal.
A los responsables del distrito, primero, y al alcalde, Xavier Trias,(CiU) les acusan de una política basada solo en declaraciones “
Los vecinos llaman “Villadesahucios” aCiutat Meridiana por el cúmulo de desalojos

Mas vol reobrir el Parlament consagrant el dret a decidir
Planteja que la cambra aprovi una declaració en defensa de l'exercici de l'autodeterminació en la primera sessió de la legislatura

Una exedil socialista se suicida cuando iba a ser desahuciada de su vivienda

Amaya Egaña se tiró al vacío en Barakaldo cuando la comitiva subía las escaleres La mujer, de 53 años, ha muerto casi en el acto Es la segunda muerte relacionada con una ejecución hipotecaria en las últimas tres semanas

Mas acusa al Estado de no permitir la consulta por miedo a la respuesta


El PPC alerta de que la independencia prohibirá los apellidos castellanosEl juez decano de Barakaldo pide

 Amaya Egaña y su marido. José Manuel Asensio
email protegit
Cada día del primer semestre de este año se ejecutaron en España 317 desahucios, un drama social que este viernes desbordó la indignación ciudadana con el segundo suicidio en 15 días. Amaya Egaña, una exconcejal socialista de 53 años, se lanzó al vacío desde su casa en Barakaldo (Bizkaia) mientras la comitiva judicial subía la escalera para echarla de allí.

Mas planea elecciones plebiscitarias si se impide la consulta soberanista

El presidente de la Generaltat de Cataluña da una conferencia en Bruselas para explicar su proyecto independentista

 “La justicia es justa solo para los ricos”

Un matrimonio de jubilados que avaló a su hijo con su piso pierde la vivienda, pero se queda a vivir en la casa pagando menos de 350 euros de alquiler social

Aquilino Álvarez y Pilar Rodríguez, este lunes, en su casa de Barcelona.
Rondan los 80 años y han estado a un tris de quedarse en la calle. Hace dos semanas lograron parar la subasta de su piso, el que compraron en 1971 y acabaron de pagar en 1975, pero que hipotecaron de nuevo hace unos años como aval de la inversión que su único hijo hizo para abrir un bar. “Claro que fue culpa nuestra por confiar en los bancos, pero quién nos lo iba a decir... Por un hijo una lo da todo”, suspira Pilar Rodríguez, de 78 años, cogida de la mano de Aquilino Álvarez, de 82, en el sofá de su casa de Barcelona. “Los bancos engañan a los pobres como nosotros: viejos, enfermos y sin dinero”, dice Pilar, “siempre nos dijeron que no nos preocupáramos de nada”.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha afirmado hoy en Bruselas que no descarta convocar elecciones en clave de referendo si no consigue luz verde del Estado español para llevar a cabo su consulta a la ciudadanía sobre la autodeterminación.

Un centenar de activistas contra los desahucios ocupan Catalunya Caixa

Un directivo de la entidad se ha comprometido a facilitarles un interlocutor en el plazo de tres días
Un centenar de activistas de la PAH ocupan la sede central de Catalunya Caixa en Barcelona.

Mas confía en que Europa no decepcione a Cataluña
"Nuestro objetivo es realizar la consulta en los próximos cuatro años", ha afirmado Mas,

“Que no toquen a mi abuela”

Un matrimonio en paro intenta renegociar su hipoteca para evitar el desahucio
 Antonio Campos e Igone Aldaregia, padres de cuatro hijos y en paro, están a punto de perder su casa de protección oficial. Para Antonio Campos, extremeño de origen, de 34 años, y su mujer Igone Aldaregia, de 35, el tiempo corre en contra para no acabar perdiendo su vivienda de protección oficial en un barrio periférico de San Sebastián. Padres de cuatro hijos, todos menores de edad, autónomos en paro desde hace casi dos años, sobreviven de la ayuda económica familiar y de las visitas quincenales al Banco de Alimentos.
A este matrimonio no solo le preocupa quedarse en la calle con cuatro hijos. En su día tuvo que recurrir a dos avalistas a la hora de pedir un crédito hipotecario. “Mi tío nos avaló con su nómina y mi abuela, que tiene 80 años, con su casa. Si quieren les doy mi piso en pago al banco, pero no quiero que toquen a mi abuela. Su casa está ya pagada y no debe pasar por el disgusto de quedarse en la calle por haber sido avalista

Mas se llevó a 14 altos cargos a su viaje a Rusia por la independència

Este elegante hotel de Moscú, construido entre 1953 y 1957, es un fiel reflejo de la arquitectura soviética del Neoclasicismo Un lujo cinco estrelles Líder mundial en hoteles de negocios de lujo. Ésta es la carta de presentación del Radisson Royal Moscow, el hotel elegido por Artur Mas y su séquito para alojarse durante su estancia en Moscú. Sus 497 habitaciones de lujo, Spa, una galería propia de boutiques y joyerías de firma... son todo un reclamo.


Los mayores ERE de la Historia.

El expediente de Iberia es uno de los de mayor magnitud de los propuestos hasta el momento
El secretario federal del sector aéreo de UGT, Francisco Rodríguez (segundo por la izquierda), acompañado de los representantes de UGT, CC OO y el Sepla.
El plan de reestructuración anunciado hoy para Iberia, que prevé un recorte de 4.500 empleos, es unos de los de mayor magnitud llevados a cabo

El viaje frustrado de Artur Mas

El presidente catalán no logra celebrar ninguna entrevista política de primer nivel en Moscú

Iberia anuncia un recorte de 4.500 empleos, el 22% de la plantilla

UGT, CC OO y Sepla rechazan el plan, que incluye también rebajas salariales de hasta el 35% La compañía reducirá un 15% su capacidad para centrarse en las líneas rentables Iberia lo justifica en que pierde 1,7 millones de euros al día. Se trata de uno de los mayores recortes de empleo de la historia

Barcelona (EFE/Agencias).- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha justificado hoy su reciente viaje a Rusia, calificado de partidista por los grupos de la oposición, al asegurar que además de candidato de su partido sigue siendo el jefe del Govern, lo que le obliga, ha dicho, a "situar" a Catalunya en el exterior.