miércoles, 24 de abril de 2013

Es tomba la proposta del PSC sobre Els Quatre VentsEls grups parlamentaris de CiU i ERC van votar en contra de la proposta de resolució presentada pel PSC, al parlament, per a la construcció de l’escola

El passat dijous, 18 d’abril, el grup Parlamentari socialista va presentar, de nou, al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per demanar que la construcció de l’escola Els Quatre Vents s’inclogués als pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2013.

La resolució, igual a la que va formular el grup parlamentaria socialista l’any passat i que es va aprovar amb tots els vots a favor menys el vot del PP, en aquesta ocasió va ser votada a favor per tots els grups excepte els vots en contra de CiU i ERC. “La situació de crisi econòmica és la mateixa i l’esmena que hem proposat també. És per això que no entenc aquest canvi de posició”, va declarar l’alcalde, José Orive afegint que CiU i ERC ha d’explicar a la comunitat educativa de Canovelles aquest canvi de posicionament . “Continuarem plantejant accions per tal d’aconseguir que l’escola s’inclogui en els pressupostos de 2013 i es pugui estrenar al setembre de 2014”, ha declarat Francesc Sanchez, regidor d’Educació de l’Ajuntament.

CiU no vol comprometre’s a posar una data per a les obres ja que abans s’han d’aprovar els pressupostos. Per la seva banda, ERC, vol que la data es decideixi conjuntament entre l’Ajuntament, la comunitat educativa i el govern de la Generalitat. “La Comunitat educativa i l’Ajuntament ja s’ha posicionat al respecte, l’escola Els Quatre Vents ha d’estar acabada al curs 2014–2015”, ha dit l’alcalde, Orive.

sábado, 20 de abril de 2013

Els consells comarcals esdevindran els principals ens de gestió mancomunada dels serveis locals

En la sessió del Consell d’Alcaldes celebrada dimecres a Parets del Vallès, el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada, va presentar la proposta de llei de governs locals en què treballa el Govern de la Generalitat “una llei que pretén ser la norma bàsica del règim local a Catalunya i desenvolupar l’Estatut en matèria de règim local”.
 
Joan Cañada va explicar als 40 alcaldes i alcaldesses assistents que la nova llei planteja com a objectius: determinar i aclarir les funcions de cada nivell de govern, assegurar la sostenibilitat financera i l’eficiència en la prestació dels serveis i simplificar les estructures administratives, per assegurar que tots els ciutadans reben serveis amb uns estàndards de qualitat. Els canvis que planteja afecten els municipis, les entitats metropolitanes descentralitzades, les comarques i les diputacions, així com els representants locals.
 
Sobre els canvis que afecten les comarques, va dir: es transformen en el principal ens de gestió mancomunada dels serveis locals, esdevenen una potent eina tècnica i rebaixen el seu paper institucional”. També ha mencionat altres aspectes com la desaparició dels consellers comarcals, com a càrrecs de representació política, i que serà el Consell d’Alcaldes el principal òrgan de govern de les comarques.
 
En relació amb els municipis, Cañada va assenyalar: “s’establiran uns estàndards mínims de qualitat en la prestació de serveis, d’acord amb les entitats municipalistes, i amb respecte al principi de diferenciació”; i va afegir:  “recaurà preferentment en la comarca la prestació dels serveis mínims obligatoris que no assoleixin aquest estàndard de qualitat”. 
 
En finalitzar la sessió el president del Consell Comarcal, José Orive, va agraïr les explicacions del senyor Cañada i la seva disposició a atendre les moltes propostes i reflexions que els alcaldes li van traslladar.
 
Sobre l’exposició i els principals canvis plantejats, Orive va dir: “comparteixo la necessitat de reorganitzar i reflexionar sobre el món local, una reflexió que crec que ha de partir de la base que els ens locals són els que estan més ben preparats per oferir serveis de proximitat”. Després de dir que cal esperar a veure el document final que es presenti, va voler insistir: “s’ha de donar veu al món local en la construcció definitiva de la proposta i el més important és garantir els serveis de qualitat a la ciutadania i no només l’estalvi econòmic”.
 
En el Consell d’Alcaldes també es va tractar de la proposta de reforma del món local presentada pel Consell de Ministres el passat 15 de febrer. Tots els alcaldes i les alcaldesses assistents van aprovar el contingut de la moció que rebutja l'Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (ARSAL) amb els continguts que presenta la proposta actual.
 
 

DECLARACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI 2013


sábado, 13 de abril de 2013

Tots plegats som més forts

La crisi ens està colpejant cada vegada amb més duresa. Davant aquesta situació no podem mirar per un altre lloc, no podem ser neutrals , ja que ser neutral en situacions  de injustícies és elegir estar al costat de l’opressor.  En aquests moments,  mes que mai,  es necessari donar una resposta de solidaritat.
Nosaltres, que som febles individualment, ens hem de fer forts col·lectivament. Hem d’evitar que l’egoisme i el campi qui pugui destrueixin la cohesió social que tant de temps ens ha costat construir.
Crec que la Festa Solidaria, organitzada pel moviment associatiu i la societat civil de Canovelles a la Plaça Margarida Xirgu no fa gaire, és un bon exemple del camí que hem de prendre. Tots som responsables de no permetre què ningú  passi fam.
Només quan tenim les necessitats bàsiques resoltes som veritablement persones. Després de l’alimentació, una de les més importants és la de la vivenda. La Plataforma d’afectats per l’hipoteca, amb les seves accions de suport a aquells que les poden perdre, és l’expressió més palesa de solidaritat i responsabilitat cap els més desafavorits que en aquests moments tenim. Les seves samarretes verdes enlluernen d’esperança a aquells que ja no la tenen, amb els bons resultats que tots podem veure.
Només som forts quan caminem tots plegats cap a un bon objectiu i aquest només pot ser el del manteniment de l’Estat del Benestar que alguns ens volen prendre.

 José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles

 

jueves, 11 de abril de 2013

Es crea la Comissió Municipal de participació ciutadana del pla d’acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de Canovelles

El dimarts 9 d'abril es va crear la Comissió amb l'adhesió de Creu Roja, Betesda, Càrites, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, CaixaBanc, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Canovelles que hi té delegats els Serveis Socials, Servei de Participació ciutadana, d'habitatge, econòmics i de seguretat. El Banc Sabadell va disculpar la seva absència però ha mostrat la seva voluntat de participar a la comissió. 

La comissió participativa té com a objectiu principal  impulsar mesures que evitin que la ciutadania perdi el seu habitatge habitual. La creació de la Comissió municipal s'enmarca dins el Pla de suport als afectats per la hipoteca i pel dret a l’habitatge  aprovat en el ple de març.   

L'acte de constitució  va estar  presidit per l'alcalde, José Orive i el 1r Tinent d'alcalde, Francesc Sánchez.  

Durant l'acte de constitució, l'alcalde va assegurar que "malgrat tenim poques competències al respecte, hem de trobar alternatives viables per la situació greu que estan vivint algunes famílies de Canovelles. Aquesta Comissió ha de sumar tots els esforços i voluntats de les entitats presents per tal de treballar conjuntament" En el torn de paraules a les entitats presents, totes van valorar molt positivament aquesta Comissió que ha de permetre donar respostes a les necessitats urgents dels ciutadans de Canovelles. 

La Comissió es reunirà dos cops l'any per fer avaluació i seguiment del treball que realitzarà la Comissió Tècnica, que es reunirà un cop al mes per tal de treballar els casos d'afectats a Canovelles.

miércoles, 10 de abril de 2013

Botifarrada Diumenge 21 d'AbrilS'han de garantir els serveis a la ciutadania

Davant de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre les propostes de la Llei de Règim Local en que treballa el Govern  de la  Generalitat de Catalunya, el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental  i alcalde de Canovelles,  José Orive, ha valorat les informacions aparegudes als mitjans de comunicació.  

Orive recorda que “els ens locals no han rebut cap document de treball sobre el que poder realitzar aportacions, fer debat i arribar a un consens comú i què,  per tant, totes les valoracions es fan en base a les informacions publicades als mitjans de comunicació i no a documents concrets ni a propostes sobre les quals articular el debat”.  

Tot i això, el president del Consell Comarcal insisteix que “El més important és poder garantir un servei públic i de qualitat als ciutadans, i  sembla que les propostes de la Generalitat no estan pensades per mantenir la qualitat del servei i van més en la línea –unicament- de la reducció de la despesa i fins i tot de la privatització d’alguns serveis”.  Orive també reivindica la necessitat d’un finançament adequat dels serveis que presten els ajuntaments “És evident que necessitem un replantejament del finançament dels ajuntaments. Som l'administració més propera a la ciutadania, més àgil i els que estem oferint més serveis”.  

Respecte als Consells Comarcals defensa la tasca feta i diu “precisament en un moment com l’actual són més necessaris que mai”, “aquesta és una institució valorada pels alcaldes, que ofereix serveis bàsics garantint l’accés igualitari per part de tots els ciudatans de tota la comarca independentment del municipi de residència” i afegeix “estem fent un important exercici de contenció de la despesa apostant per la mancomunació de serveis, el treball en xarxa i el suport als municipis” per concloure “cal apostar per aquest ens com a prestador i mancomunador de serveis”  

En relació als comentaris en que s`aposta per la desaparició o reducció d’electes com a formula d’estalvi Orive diu “l’existència d’electes és una conquista de la democràcia, la seva supressió no es pot relacionar amb estalvi econòmic sinó amb una pèrdua de les possibilitats de participació de la ciutadania  ” i informa que, en el cas del Consell Comarcal del Vallès Oriental,   el que reben els polítics per assistir als òrgans de govern  no arriba al 1% del pressupost total del Consell Comarcal.  

Precisament per conèixer la proposta en que treballa el Govern de la Generalitat està prevista la participació  en el Consell d’Alcaldes del proper dimecres 17 d’abril del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya, Joan Cañada i Campos.

domingo, 7 de abril de 2013

Canovelles segueix sense apujar el preu de l’aigua


Canovelles segueix sent l’únic municipi de la comarca que no ha apujat la tarifa de l’aigua
El ple de l’Ajuntament, celebrat el 27 de març, va aprovar la reiteració del sentit desfavorable a la segona proposta de pujada de les tarifes de subministrament d’aigua potable a Canovelles per a l’any 2013 amb els vots a favor de tots els partits polítics.

Davant dels resultats obtinguts per la fiscalització per part de l’Ajuntament als comptes presentats per SOREA, corresponents als anys 2009, 2010 i 2011, l’Ajuntament ha tornat a denegar la proposta presentada per SOREA, que instava a l’Ajuntament a pujar el rebut de l’aigua a Canovelles.

L’auditoria realitzada per part del Consistori a SOREA va detectar que existeix una quantitat econòmica important a favor de l’Ajuntament; és per aquesta raó que quant SOREA va proposar la pujada de l’aigua al veïns i les veïnes de Canovelles en un 32,97 %, com a conseqüència de l’increment de l’aigua per part de l’empresa pública de la Generalitat ATLL (ara ja privatitzada), l’Ajuntament va recorre davant la Comissió de preus de Catalunya manifestant que, donat el resultat de l’auditoria, no s’apliqués els preus que proposava SOREA. La comissió de preus va donar la raó a l’ajuntament.

L’Ajuntament aprova un pla de suport als desnonats


Es posa en marxa un Pla d'Acció de suport als afectats per la hipoteca i pel dret a l'habitatge
El 27 de març es va aprovar en sessió plenària de l’Ajuntament un Pla d’acció de suport als afectats per la hipoteca i pel dret a l’habitatge amb els vots a favor de tots els grups municipals i les abstencions del PP i ICV-EUiA.

“Considerem totalment inadmissible i injust que en un estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i, en canvi, les entitats financeres rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics”, va expressar el 1r tinent d’alcalde, Francesc Sánchez, afegint que “l’Ajuntament no pot ser neutral davant d’aquesta situació i, com a administració més propera al ciutadà, ha de prendre part a favor dels més desfavorits”.

Les accions que l’Ajuntament dura a terme per reconduir aquesta situació són fruit del treball realitzat conjuntament per l’Ajuntament i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Canovelles, que van omplir la sala de plens i van valorar positivament aquestes mesures d’urgència. 

Algunes de les accions més destacades del pla són les següents:

- Creació d’una Taula Municipal amb la participació de la societat civil, tècnics i representants polítics per abordar els problemes que sorgeixen d’un desnonament, establir protocols d’actuació per evitar que cap desnonat dormi al carrer i continuar oferint ajuda en matèria d’habitatge.

- Reforçar la coordinació entre els serveis municipals i les entitats per oferir acompanyament i assessorament a les persones en procés de desnonament.

- Suspensió de la plusvàlua (impost sobre l’increment del valor dels terrenys) quan derivi de processos de desnonaments d’habitatges de primera residència, dacions en pagament o pèrdua de l’habitatge habitual.

- Demanar al govern central la modificació de l’impost de la renda per a que es considerin exempts, els guanys patrimonials generats per una operació de dació en pagament.

- Exigir al govern central que legisli per declarar nul·les les clàusules abusives dels contractes hipotecaris i la possibilitat de que les persones es sobre endeutin al intentar accedir a l’habitatge.
Es tracten d’unes “primeres mesures d’urgència dins de les nostres competències”, segons va explicar el 1r tinent d’alcalde, “nosaltres continuem oberts al diàleg i a propostes comunes que permetin un millor acompanyament a les famílies que més estan patint aquesta crisi”, va concloure.

L’Ajuntament es suma al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges


L’Ajuntament va aprovar en el passat ple del dia 27 de març la proposta d’adhesió al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges, signat el 17 de gener de 2013 pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, Foment, Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari; amb els vots a favor de tots els grups polítics i l’abstenció d’ICV-EUiA.

Aquest fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge i que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social. Tot i que l’abast d’aquest conveni és molt limitat, atesos els exhaustius requisits que s’han de complir, l’Ajuntament de Canovelles ha considerat convenient adherir-s’hi ja que “s’han d’aprofitar totes les mesures que es posin a l’abast dels desnonats per pal·liar el seu drama social”, segons va explicar l’alcalde, José Orive.

Tal i com va detallar el regidor d’urbanisme, Emilio Cordero, el conveni estableix que els ajuntaments hauran d’assessorar sobre el procediment per a sol·licitar un habitatge social, emetre els informes sobre la valoració de les circumstàncies socials de les persones que sol·licitin aquest fons, col·laborar amb les entitats de crèdit en l’avaluació de les sol·licituds i difondre als ciutadans sobre l’objecte i contingut d’aquest conveni.

S'aprova suspendre el cobrament de les plusvàlues en cas de dació en pagament

Les persones que afronten casos de dació en pagament podran beneficiar-se de la suspensió cautelar de les liquidacions de les plusvàlues. 

El ple de l’Ajuntament, celebrat el 27 de març i davant la greu situació de moltes famílies, va aprovar la suspensió del cobrament de les liquidacions per plusvàlues en casos de dació en pagament (i altres transmissions assimilables d’habitatges de primera residència), amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció d’ICV-EUiA. 

D’aquesta manera, es pretén que les famílies que hagin saldat el deute hipotecari a través d’una dació en pagament amb la seva entitat bancària no hagin de pagar (almenys fins que l’Estat legisli en aquest sentit, que és qui té la competència) l’impost municipal de la plusvàlua (increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana). 

La proposta té dos objectius, segons va informar el regidor d’Hisenda, Joan Isern: instar al govern central la modificació de la Llei d’Hisendes Locals per evitar aquestes situacions i suspendre el cobrament de la plusvàlua quan la unitat familiar només disposi d’una vivenda i aquesta sigui la seva residència habitual i permanent.

lunes, 1 de abril de 2013

Primera reunió de la PAH a Canovelles


L’Ajuntament ha celebrat el ple ordinari de març (2013)


El 27 de març, el consistori de l’Ajuntament va reunir-se a la sala M. Lluïsa Prat – Sala de Plens - per celebrar la sessió plenària. Entre els 32 punts de l’ordre del dia volem destacar els següents:

  • Proposta sobre la modificació de l’article 106 del TRLRHL, i suspensió del cobrament de les liquidacions per plusvàlues. Votacions: aprovat amb els vots a favor de tots els grups  i l’abstenció d’ICV-EUiA.

Intervenció del regidor d’hisenda, Joan Isern.

Ningú no pot negar que la crisi econòmica ens afecta a tots i que aquesta s’està convertint en una crisi social que està tensionant fins a uns extrems que fa alguns anys hauríem cregut insuportables a una gran part de la ciutadania.

No sembla just que les persones que han perdut la seva feina degut a una política econòmica que està demostrant dia a dia la seva ineficàcia,  i que per això han vist minvar els seus ingressos, hagin de fer front a processos d’execució hipotecaria que acaben en el desnonament i en deutes que no se sap si podran pagar mai, o en el millor dels casos, en  operacions de compra venda  en les quals els bancs o algunes de les seves empreses instrumentals  se’ls hi queden el pis a canvi de l’importa pendent de l’hipoteca.

No sembla just tampoc, que l’ajuntament, per imperatiu d’una llei estatal, obligui a aquells que han perdut el seu habitatge al pagament de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana., conegut col·loquialment com Plusvàlua.

És per això que aquesta proposta té dos objectius, el   primer es instar al Govern central la modificació de la Llei d’Hisendes Locals per evitar aquestes situacions, i la segona és suspendre el cobrament de la plusvàlua s quan la unitat familiar només disposi d’una vivenda i aquesta sigui la seva residència habitual i permanent.

  • Proposta  del Pla d’acció de suport als afectats i pel dret a l’habitatge. Votacions: aprovat amb els vots de tots els grups i  les abstencions de PP i ICV-EUiA.

Intervenció del 1er tinent d’alcalde Francesc Sanchez

La difícil situació econòmica que estem patint cada dia, està sent agreujada per les mesures econòmiques i socials que des de una perspectiva neoliberal està aplicant el govern conservador del Partit Popular amb una clara i evident contradicció amb el que van dir que seria el seu programa electoral, començant perquè han incrementat l’atur fins a nivells històrics i pràcticament insuportables. Aquest atur que ja és de caire estructural ha comportat en primer lloc una reducció dels ingressos de les famílies, al passar de cobrar un salari a cobrar un subsidi, en segon lloc ha comportat una reducció de les rendes de les famílies al substituir el subsidi d’atur per ajuts i finalment la manca total d’ajuts ha deixat un gran nombre de famílies sense cap ingrés.

Aquesta situació esta abocant a moltes famílies al sobreendeutament produït des de fa ja alguns anys i degut entre altres motius al increment dels preus de la vivenda,  a la sobrevaloració d’aquestes en el moment de la concessió dels préstecs hipotecaris, així com  les quotes mensuals dels préstecs hipotecaris que en molts casos superen amb escreix el 30% dels ingressos familiars.

Hem de pensar que les conseqüències de l’impagament d’aquestes quotes, està suposant l’inici per part de les entitats bancàries de processos d’execució hipotecaria que estan deixant literalment al carrer famílies  amb deutes que no podran pagar en tota la seva vida. Considerem totalment inadmissible i injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.

Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que precisament on més repercuteix és en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on majoritàriament es dirigeixen les persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda.

Es una realitat que les lleis espanyoles en temes d’habitatge casos no son equànimes ni eficients i deixen desemparats als mes febles, fa pocs dies hem tingut una sentencia del tribunal europeu que ens ha demanat la correcció de la llei hipotecaria, perquè no permet als ciutadans defensar-se dels abusos bancaris.

La conscienciació per part de la gent de que això no pot continuar així s’ha fet palès amb un gran nombre de manifestacions i altres tipus de protestes de forma massiva, que han tingut lloc a moltes ciutats espanyoles, acabant algunes, com la de Barcelona, davant de la seu del Partit Popular.

Voldria recordar que sense l’activisme de la Plataforma d’afectats per l’hipoteca (PAH) no s’haguessin obtingut aquest resultats. Ells ens han mostrat que quan el poble es manifesta els poderosos acaben cedint i n’hi ha possibilitats d’una vivenda digna.

L’Ajuntament no pot ser neutral davant d’aquesta situació i com a l’administració més propera al ciutadà que és, hem de prendre part, com no podria ser d’una altra manera, a favor dels més desafavorits.

Som conscients de que moltes de les coses que s’han de canviar no depenen de nosaltres, si així fos les canviaríem, però  tenim molt clar que hem d’ajudar en tot allò que estigui a les nostres mans, a que el canvi es produeixi, perquè en aquest moments concrets ni el Govern de la Generalitat ni el de l’estat estant ajudant gaire.

És per això que en aquest punt que presentem proposem una sèrie de mesures per pal·liar i reconduir la situació. Totes elles son conseqüència del treball realitzat conjuntament per l’Ajuntament i la PAH.  Algunes de les més destacades són per exemple:

La creació d’una Taula municipal amb la participació la societat civil, els tècnics  i els representants polítics  municipals per abordar els problemes que sorgeixen quan hi ha un desnonament i establir protocols d’actuació per evitar que cap desnonat dormi al carrer, a la vegada que continuarem donant les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden tramitar, com la prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especial diagnosticades per serveis socials.

Proposem reforçar la coordinació entre els serveis municipals i les entitats que formen part de la xarxa socials per oferir directament a les persones en procés de desnonament, acompanyament, assessorament legal i funcions de mediació amb les entitats bancàries per trobar alternatives que no comportin la negació al dret de l’habitatge ja que no podem oblidar que la mateixa Constitució espanyola així ho estableix.

Proposem, en un altre punt de l’ordre del dia, com ha explicat el regidor d’hisenda, la suspensió de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (la plusvàlua) quan derivi de processos de desnonaments d’habitatge de primera residencia, dacions en pagament, o pèrdua de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials d’execució hipotecaria, encara que no hi hagi desnonament.

Demanem al Govern de l’estat la modificació de l’Impost de la renda per a que és considerin exempts, els guanys patrimonials generats per una operació de Dació en pagament.

I Per acabar exigim  al Govern de l’estat que legisli per declarar nul·les les clàusules abusives dels contractes hipotecaris i la possibilitat de que les persones i les famílies es sobrendeutin al intentar accedir al  habitatge al que tenen ple dret segons la nostra constitució.

Aquestes son mesures d’urgència, que hem de continuar treballant i parlant al respecte per ser més eficaços en el tema de l’habitatge dintre de les nostres competències, amb tot i això hem de veure com evoluciona tot i que noves respostes podem donar des de l’àmbit municipal.

Aquestes són unes primeres mesures d’urgència, dintre de les nostres competències, hem de veure a nivell estatal com evoluciona la llei hipotecaria, però evidentment estem oberts al diàleg i plantejar propostes comunes que permetin un millor acompanyament a les famílies.

  • Proposta d’adhesió al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges. Votacions: aprovat amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció d’ICV-EUiA.

Intervenció del regidor d’urbanisme Emilio Cordero

 

El 17 de gener de 2013 per part dels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació de Municipis i Províncies, la Plataforma del Tercer Sector, i el sector bancari van signar el “Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges”,

L’esmentat conveni   estableix que els ajuntaments  s’hi puguin adherir, així mateix es relacionen les següents funcions que hauran de portar a terme els ajuntaments :

a) Assessorar a aquells que sol·licitin informació sobre el procediment per a sol·licitar un habitatge dels fons socials.

b) Emetre, en el termini previst, l’informe sobre la valoració de les circumstàncies socials a que es refereix l’apartat 3 de la clàusula cinquena.

c) Col·laborar amb les entitats de crèdit, quan així ho acordin amb elles, en l’avaluació de les sol·licituds, tal com es disposa en l’apartat 4t de la clàusula cinquena.

d) Difondre en el seu territori i informar als seus ciutadans sobre l’objecte i contingut del present Conveni.

En aquest punt el que proposem  és APROVAR l’adhesió al “Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges”, ja que es la manera de que l’ajuntament pugui intervenir activament en l’adjudicació dels habitatges que corresponguin al nostre municipi. Entenem que es des de el territori, des de la proximitat on es pot fer adjudicacions mes encertades.

Intervenció de José Orive (Alcalde)

 

Jo voldria aprofitar l’ocasió per FELICITAR i AGRAIR públicament i en aquest Ple el treball que des de fa temps be realitzant la PAH,

 

El que no hem sigut capaços de fer els partits polítics ni les administracions públiques ho estan fen ells. Gent voluntària, solidaria, amb sensibilitat social. Si avui hi ha una mica d’esperança per moltes famílies de no perdre la seva llar nomes es gracies a molta gent  com les persones que formen la PAH.

 

Espero que tots: partits polítics i administracions reflexionen sobre aquesta experiència per poder complir el noble objectiu de ser verdaders servidors públics. Que es el que volem la majoria de regidors/es que estem en aquesta taula.

 

En aquest moments complexos, difícils.... veure com sorgeix la solidaritat, com s’organitza el voluntariat.... hem fa ser optimista i dir .....          QUE SI QUE SE PUEDE.

 

Aquest alcalde, l’equip de govern i la majoria del grups que formem el ple ens posen a la vostre disposició per treballar plegats per eradicar aquest drama social...... Possiblement no coincidirem en tot, però no tinc cap dubte que podem arribar a grans acords.

  • Proposta  sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 203, de 21 de febrer de 2013, de reiteració del sentit desfavorable a la segona proposta de modificació de les tarifes de subministrament d’aigua potable a Canovelles per a l’any 2013. Votacions: Unanimitat a favor.

Intervenció del regidor d’hisenda, Joan Isern.

Davant els resultats obtinguts per la fiscalització per par de l’ajuntament dels comptes presentats per SOREA, corresponents als exercicis 2009 – 2010 – 2011, amb incidències que es detallen al dictamen.

Així com que en el mes d’agost 2012,  va entrar una proposta de Sorea de modificació a l’alça de les tarifes de l’aigua

En aquell moment l’Ajuntament ja va enviar a la Comissió de preus un informe desfavorable a la pujada de l’aigua, per les incidències esmentades.

En data 12 de febrer d’enguany la Comissió de Preus ens envia escrit d’una segona petició de tarifes de l’aigua a l’alça per part de Sorea.

L’alcalde  va informar desfavorablement aquesta nova petició

PER TAN A CANOVELLES, de moment, CONTINUEM SENSE pujar el preu de l’aigua.

  • Proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 216, de 26 de febrer de 2013, d’aprovació de sol·licituds de subvenció dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, per al període 2013-2016. Votacions: Unanimitat a favor.

Intervenció del regidor d’urbanisme Emilio Cordero

 

Davant la convocatòria per part del govern de la Generalitat de Catalunya de les subvencions en inversions via PUOSC per el període  2.013 – 2016. Proposem rectificar la resolució de l’alcaldia en la qual es proposa les següents inversions:

* Urbanització dels carrers Moli de la Sal i Barcelona, entre l’avinguda de Canovelles i la via fèrria. Amb un pressupost de 190.252,05 € (iva inclòs )

* Pavimentació asfàltica del passeig de la Ribera i del carrer Freixa . Amb un pressupost de 120.399,89 € (Iva inclòs)

* Renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal. Amb un pressupost de 151.592,67 € (Iva Inclòs)

Punt declarat d’urgència

  • Proposta de l’Alcaldia donant compte de l’Informe de la Intervenció Municipal, en relació al compliment de l’obligació d’informació prevista a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Intervenció del regidor d’hisenda, Joan Isern.

Informo al Ple que segons informe de la intervenció lliurat al Ministerio de hacienda y de administracions publicas , el nostre ajuntament compleix rigorosament amb la llei d’estabilitat pressupostaria i de sostenibilitat financera.