sábado, 29 de marzo de 2014

Ajuts per pagar el lloguer i la hipoteca

A partir de dijous 13 de març, ja es pot sol·licitar l'ajut per pagar el lloguer o la hipoteca que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments i per afavorir el col·lectiu d'aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.

Aquesta prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin el titular o algun membre de la unitat en situació d'atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
           
A banda d'aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els límits establerts per la convocatòria. Igualment, la unitat de convivència no podrà superar en 1,5 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la componen i de la població on es troba l'habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). La quantia de la prestació va dels 170 als 200 euros mensuals. 

Més informacióinformació  i per fer el tràmit

S'obre la convocatòria per ajuts a persones amb discapacitat

L' ICASS ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat.

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. (DOGC núm. 6577 del 7 de març de 2014).

Termini

El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el 8 de maig de 2014.

Ajuts

Segons el tipus d’ajudes tècniques, els requisits per poder accedir a l’ajut variaran.

a. Obtenció i reconversió del carnet de conduir.
b. Adaptació de vehicle: Embragament o vehicle automàtic, fre autoblocador, accelerador mecànic, inversor de pedal, cinturó de seguretat tipus arnés, accelerador electrònic, fre d’estacionament elèctric, accelerador i fre per a persones amb tetraplegia, altres,...
c. Transport per determinats serveis: despeses ocasionades per a l’accés a serveis de:
- Atenció precoç
- Ensenyament reglat post obligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys.
d. Discapacitat visual igual o superior al 33%. Alguns dels ajuts que es poden sol•licitar, entre altres: Lupa TV, lupa amb llum, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres, programa per utilitzar Windows amb síntesi de veu....
e. Discapacitat auditiva igual o superior al 33%. Alguns dels ajuts que es poden sol•licitar, entre altres: Audiòfons, cursos de lectura labial i llenguatge de signes, amplificador del so ambiental, amplificador per a TV i audio, anell inductiu per a mòbils,...
f. Discapacitat física igual o superior al 33%. Alguns dels ajuts que es poden sol•licitar, entre altres: alçavàter, llit articulat, carro elevador de llit, matalàs o sobrematalàs antiescares, seients giratori i elevador de banyera, cadira dutxa i vàter, Grua estàndar, grua bipedestació o de sostre, motor propulsor per a cadira manual,...

Criteris de valoració

- El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com de les seves condicions socials.
- La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

Règim fiscal aplicable

La determinació de l’obligació de declarar de cada contribuent perceptor de l’ajut s’efectuarà conforme a les regles vigents.

Més informaciówww.gencat.net/benestar

Convocatòria:   Atenció a les persones amb discapacitat (145 kB)

La Generalitat ofereix ajuts de suport

S'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2014.

L'objectiu d'aquests ajuts és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida quotidiana i diària, tant a la llar com en la comunitat, fent possible la seva autonomia mitjançant un ajut complementari que els doni el suport personal necessari i promogui la seva integració social: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, aspectes relacionats amb la capacitació, competències i habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials, la participació, etc... 

L'ajut es concedeix perquè el beneficiari rebi el servei d'una entitat col·laboradora del programa.

Qui se'n pot beneficiar

Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma, i persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d'un cuidador o cuidadora.

S'adjunta: 

Més informació:

Arxius adjunts:  

viernes, 28 de marzo de 2014

L'Ajuntament implanta la facturació electrònica

L'Ajuntament de Canovelles s'avança un any i ja compleix la Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del Registre comptable de factures.

Aquesta llei s’aprova en el marc de les actuacions previstes de la reforma de les administracions públiques i forma part del pla per eradicar la morositat en el sector públic, en el que es contemplen un conjunt de mesures conjunturals i estructurals per reduir la morositat en el pagament dels deutes a proveïdors per part de les administracions. També defineix els punts generals d'entrada de factures electròniques definint el marc legal per FACE - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

L'Ajuntament de Canovelles ja disposa des del 2009 del registre comptable de factures expedides pels proveïdors. El procediment de tramitació de les factures està regulat en les Bases d'Execució del Pressupost anual, aprovades pel Ple del Consistori.

L'Ajuntament també compta amb el servei de facturació electrònica e.FACT des de l'any 2011, consultable des del web municipal, on consta com es generen les factures, com es lliuren i com es poden consultar. L'ajuntament treballa amb l'entitat certificadora Cat-cert i, des de gener d'enguany, ja ha posat en marxa el registre de la factura electrònica, malgrat que la Llei obligarà a partir del 15 de gener del 2015, avançant-se un any  al compliment de la llei.

Per altra banda, l'Ajuntament de Canovelles compleix amb tots els requisits que marca la RSAL d'estabilitat pressupostària i paga als proveïdors amb un màxim de 30 dies.

La Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic es va aprovar al Congrés dels Diputats i es va publicar el 28 de desembre del 2013, en el BOE núm. 311.  

Espectacle familiar El país del pa amb tomàquet a Can Palots

El divertit espectacle familiar de la Companyia del Princep Totilau actua el proper diumenge, 30 de març, a les 6 de la tarda a Can Palots.

Sota la direcció de Marc Hervàs i la interpretació de Clara Dalmau i Mònica Torra, és un espectacle recomanat per infants entre 3 i 8 anys.

El país del pa amb tomàquet és un espectacle per a tots els públics sobre les festes i tradicions catalanes des d'un punt de vista molt peculiar: el de dues extraterrestres que han estat un any convivint en una escola del nostre país. Aquestes extraterrestres aprenen com fem les tradicions del nostre país.

Quan tornen al seu planeta, expliquen en una conferència com celebrem la castanyada, les festes de Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Festa Major. Fan una passejada molt divertida per totes les possibilitats que ens dona la tradició catalana i expliquen a tots els habitants del seu planeta com és el país on es menja pa amb tomàquet i pernil, fuet, botifarra o formatge... 

A partir de les 17 hores es farà un taller de manualitats familiar gratuït. 

jueves, 27 de marzo de 2014

El Parlament acorda iniciar les obres de l'Escola Els Quatre Vents

El Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar, el 20 de març, una Proposta de Resolució a la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya demanant que s’acordés començar les obres de l’escola Els Quatre Vents de Canovelles.

La Resolució socialista va ser aprovada per unanimitat, amb les esmenes de Convergència i Unió, al Parlament de Catalunya i s’insta al Govern de la Generalitat a definir un calendari sobre la licitació de les obres de l’edifici de l’escola canovellina i a incloure en el Projecte de Llei dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 2014, la licitació i construcció del centre escolar.

miércoles, 26 de marzo de 2014

Tens una idea? T'expliquem els passos a seguir

Dins del marc del Conveni per a promoure l'emprenedoria signada pels ajuntaments de Les Franqueses, La Garriga i Canovelles, us presentem aquest taller pràctic per emprenedors.

Un taller pràctic sobre què cal tenir en compte i quins passos cal seguir per posar en marxa la teva idea empresarial, el qual es celebrarà dijous 27 de març de 9:30 a 11:30 hores a la Masia Can Ribas de Les Franqueses del Vallès.

Si està interessat cal que confirmis la teva assistència al telèfon 93 844 30 40.

L’espectacle teatral Red Pontiac a Can Palots

L'espectacle protagonitzat per Míriam Iscla i Cristina Cervià, sota la direcció de Pere Riera, es farà el proper dissabte 29 de març, a les 9 del vespre a Can Palots.

Red Pontiac és un desmitificador retrat de la mare perfecta que, en clau de vibrant comèdia farcida de diàlegs punyents, fa miques l’estereotip de la mare tendra i abnegada. Dues amigues que s’enramen en una discussió per establir quina té el fill més llest acaben confessant secrets indignes d’una mare exemplar.

Un fill és per tota la vida i l’amor d’una mare és incondicional. L’afecte que uneix una mare als seus fills no es pot comparar amb cap altre tipus de vincle. Què no faríem per un fill o una filla? Què estaria disposada a fer una mare? Què seria del tot inimaginable que una mare fes per la seva prole? Els ho donen tot a canvi de no res.

lunes, 24 de marzo de 2014

Èxit d’assistència a la Trobada de Gitanes

Era la quarta vegada que la Comissió Sant Antoni Abat organitzava la Trobada de Gitanes a Canovelles i el resultat no podia ser millor: un pavelló Tagamanent totalment ple i entregat a cadascuna de les actuacions de les colles de Gitanes de Canovelles i les colles convidades de Parets del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles i Cerdanyola del Vallès.

A les 16.30 h van començar les actuacions de les colles infantils, les colles de joves van seguir la trobada i les colles de Gitanes d’adults van acabar tancant la ronda de balls, com cada any.

Una demostració de cultura tradicional catalana, amb aires i melodies cada vegada més moderns, que va delitar a centenars d’assistents durant tota la tarda de diumenge i va fer passar una molt bona estona a tots els ballarins i ballarines.

L’alcalde, José Orive, així com diversos regidors i regidores de l’Ajuntament van assistir a la trobada i van ser els encarregats de lliurar l’obsequi de record a les colles convidades.


Léxic de Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de plaça

Va completar la Trobada de Gitanes, la presentació del Lèxic de Gitanes del Vallès. Una colla de mots de ball de plaça

El lèxic, que ja va ser presentat a Granollers, s’ha editat en format tríptic i recull el desenvolupament d’una ballada de gitanes, amb els personatges que hi intervenen, la indumentària, els tipus de ball, la música i els passos.
 

La publicació, supervisada pel TERMCAT i amb l’assessorament dels membres de diverses colles de Ball de Gitanes, entre elles la colla de gitanes de la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles, ha estat editada pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. 

domingo, 23 de marzo de 2014

Prova de les sirenes de risc químic el 25 de març

Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat provarà el dimarts 25 de març, les 84 sirenes de la xarxa d’alarmes d’avís de risc químic del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya Plaseqcat.

Durant el dia sonaran les sirenes d’avís de risc químic repartides per 37 municipis de Catalunya, el so de les quals és perceptible en una àrea aproximada de 137 Km2. Cal que la població es familiaritzi amb el so de la sirena i que sàpiga que si, algun dia la sent, cal que es tanqui a l’edifici més proper, tancant portes i finestres.

L’alarma, situada al Parc Lledoner de Granollers, sonarà el dia 25 de març a les 10:20 hores (inici alarma) i a les 10:30 hores (fi alarma). 

La sirena consta  de tres senyals d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Per saber que ja ha finalitzat la prova, la població sentirà un senyal continu de 30 segons de durada.

La mesura de protecció més segura en cas d’accident químic seria confinar-se a l’edifici més proper i tancar-se fins a la finalització de l’avís. També seria molt important que no es vagin a buscar els nens a l’escola o els avis al casal o residència. Els responsables d’aquests centres estan formats per actuar en cas d’emergència. Altres mesures de protecció serien no utilitzar el telèfon mòbil si no fos imprescindible, i no quedar-se a l’interior del vehicle.

També es important recordar que si us trobeu dins un edifici potser no sentireu el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l’exterior dels edificis.

Tota la informació a la pàgina web de la Generalitat.
Més informació:    Díptic informació prova sirenes (462 kB)

sábado, 22 de marzo de 2014

Els Alcaldes de la C-17 presenten propostes als agents socials i econòmics del territori

Aquest dijous 20 de març s’ha celebrat la segona jornada tècnica de l’eix de la C-17 on hi va assistir l'alcalde de Canovelles, José Orive, juntament alcaldes i regidors dels ajuntaments de Mollet,  Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Canovelles, Granollers, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Vic, Manlleu, Torelló, Olot, Ripoll i Puigcerdà

Els grups de treball i les ponències presentades s’emmarquen en els quatre àmbits que els Alcaldes de la C-17 van prioritzar fa dos mesos a Ripoll:
  1.  Infraestructures: Desdoblament de la línia de Rodalies R3 i millores a la C-17. 
  2. Promoció industrial: Posar en comú accions de diversos municipis per captar major inversió en el territori i ampliar les relacions entre l’empresa i l’administració. 
  3. Formació professional: Posar en valor el paper de la Universitat de Vic i les experiències en Formació Professional. 
  4. Promoció turística: Identificar el potencial de les atractivitats de les ciutats i la capacitat del conjunt del territori de generar oferta turística

Els Alcaldes de la C-17 continuen treballant en aquestes prioritats i ho han fet acompanyats d’agents socials i econòmics del territori, amb qui han compartit estratègies.

A partir de les conclusions sorgides, els Alcaldes de la C-17 convocaran, abans de l’estiu, una reunió de treball amb empresaris del territori i obriran la participació a tots els ajuntaments de la C-17 per buscar més complicitats i sumar sinèrgies d’actuació al voltant dels objectius comuns de millora i potencialitat d’aquest eix.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha explicat les noves accions que es desenvoluparan i ha parlat en nom dels Alcaldes de la C-17, com “una aliança territorial que busca un país equilibrat.” Mayoral ha afegit que “cal buscar la complicitat de les administracions i per això explicarem el nostre projecte a les conselleries de Territori i Sostenibilitat, d’Economia i Ocupació, d’Universitats i a les diputacions.”

Cronologia d’accions: 
  •        El 29 de novembre de 2013, a Granollers, es fa primera jornada tècnica, on 15 municipis units per la C-17, fan pública la Declaració de la C-17 en la qual afirmen que el corredor viari i ferroviari constitueix un dels principals eixos de l’activitat productiva de Catalunya. La C-17 ha estat històricament desatesa en termes d’inversió en infraestructures viàries i ferroviàries i l’impacte econòmic del seu desenvolupament és un actiu d’efectes multiplicadors per a tot Catalunya que convé potenciar.
  •        El 29 de gener de 2014, a Ripoll, s’estableixen els quatre àmbits prioritaris de treball: Infraestructures, Promoció industrial, Formació professional i Promoció turística.
  •           El 20 de març de 2014 a Vic, es celebra la segona jornada tècnica i es concreten accions de treball implicant agents socials i econòmics. 

 A la tardor a Puigcerdà es farà una nova trobada d’Alcaldes de la C-17. 

Lidera la teva vida professional a través de les emocions

El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canovelles ofereix la xerrada “Lidera la teva vida professional a través de les emocions” a càrrec d'Antoni Mates, llicenciat en Psicologia de les Organitzacions.

La xerrada, adreçada a persones en situació d’atur i en actiu, es celebrarà el proper dimarts 25 de març a les 10 del matí. Cal confirmar assistència.

Vols saber com ens condicionen les emocions en l’àmbit professional i personal?

Més informació:
Servei de Promoció Econòmica
C. Gregorio Marañón, 7
Telf: 93 846 39 90

viernes, 21 de marzo de 2014

Les dones parim. Les dones decidim.

Imma Moraleda i les Dones Socialistes de Canovelles en contra de la reforma de Llei de l’avortament.

Més d’una trentena de dones socialistes de Canovelles es van aplegar a la xerrada-col.loqui, d’aquest dimecres dia 19 de març al local de l’agrupació, per fer palès el seu rebuig a la nova reforma de la Llei de l’avortament.  

L’acte va comptar amb la presencia de l’alcalde, José Orive, i Imma Moraleda, expresidenta de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, que va obrir la xerrada recordant la importància de les polítiques de gènere i reivindicant que s’estan eliminant molts dels drets aconseguits fins ara i que estem retrocedint cap al franquisme, desmantellant l’Estat del Benestar.

Va posar un especial èmfasi en la denuncia de la nova reforma de la Llei d’avortament del Govern central. Una llei que no crea noves oportunitats perquè la mare pugui decidir sobre el seu cos, sinó que elimina la llibertat de les dones en la maternitat. Una llei que no vetlla per la salut sexual i  reproductiva de les dones i que només permet l’interrupció voluntària de l’embaràs en cas de bogeria de la mare o amb un número indeterminat d’informes mèdics i burocràtics que no tothom se’ls pot costejar;

L’alcalde Orive va titllar aquesta situació d’indignant.Amb l’anterior legislació, la regulació de l’avortament, era àmpliament acceptada perquè es prioritzaven els drets i el compromís amb les dones. En canvi ara, la dreta, vol que tornem a la España del Nodo, on les dones només es dedicaven a la llar sense possibilitats ni drets per poder escollir la seva maternitat, el seu futur laboral, la formació, etc... Els socialistes, veïns i ciutadans tenim l’obligació de defensar les llibertats, però sobre tot d’impedir el retrocés en les llibertats aconseguides. No podem permetre aquesta reforma de la Llei de l’avortament que representa un atac frontal a les llibertats socials de les dones”.

Posteriorment es va obrir un debat amb tots els assistents, sobre les particularitats d’aquesta reforma de la Llei de l’avortament retrògrada i feixista. 

Es crea la Secció Catalana d'Alcaldes per la Pau

El dimarts 11 de març a Granollers es va crear la Secció Catalana de Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), l’organització municipalista més gran del món, que agrupa 5.912 ciutats de 158 països i regions d’arreu del món, que tenen com a objectiu el treball en favor de la pau, el desarmament i especialment l’eliminació de les armes nuclears. 

Es va trobar, a Granollers, uns 50 municipis per participar a la Jornada d'Alcaldes per la Pau de Catalunya, on Canovelles hi va ser present.

La creació de la Secció Catalana d’Alcaldes per la Pau reuneix els 200 municipis catalans que formen part de l’entitat. L’alcalde de Granollers i vicepresident del comitè executiu de Mayors for Peace, Josep Mayoral, ha ressaltat la voluntat de “no crear noves estructures, sinó utilitzar les existents. Així sota l’aixopluc de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya ens constituïm com Alcaldes per la Pau a Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació.”

Aquesta Secció Catalana d’Alcaldes per la Pau ha de servir per articular el treball en aquest àmbit, coordinar les activitats de la xarxa, promoure el seu coneixement entre la ciutadania i donar veu al municipalisme català per la pau. Aquesta és una mostra clara de la fortalesa i el dinamisme del municipalisme català en l’àmbit de la cultura de pau, la solidaritat i la defensa dels Drets Humans. 

S’ha constituït una comissió mixta que s’encarrega d’articular la xarxa de ciutats per la pau a Catalunya, donar veu al municipalisme català en qüestions relatives al foment de la pau i la convivència, i promoure activitats vinculades a les campanyes d’Alcaldes per la Pau. La comissió està formada, a l’empara de les dues agrupacions de municipis, pels alcaldes o alcaldesses dels següents municipis: Figueres, Gavà, Granollers, La Garriga, Manlleu, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vila-seca. I com a proper objectiu s’han marcat treballar en l’àmbit de la Mediterrània

Al marge de la constitució de la Secció catalana de l'entitat, en el marc de la Jornada d'Alcaldes per la Pau de Catalunya, s’han marcat nous objectius com articular la formació d’Alcaldes per la Pau a la Mediterrània i fomentar la col·laboració i les sinergies amb entitats i institucions que treballen en l’àmbit de la pau i el desarmament.

En aquesta jornada han participat el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor; el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Miquel Buch, la presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Meritxell Budó, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil. La jornada va finalitzar amb una taula rodona al voltant de la temàtica "Entitats, recursos i experiències en el treball per la pau a Catalunya".

Més informació:  Acord secció catalana, alcaldes per la pau (60 kB)

jueves, 20 de marzo de 2014

Més de 41.000 usuaris visiten la Biblioteca Frederica Montseny durant el 2013

La Biblioteca Frederica Montseny és un servei integrador, generalista i obert a totes les edats, que fomenta l'accés a la cultura i promou el coneixement a través de les exposicions, tertúlies enraonem, club de lectura i club dels deures, que generen sinergies innovadores i afectives entre els seus usuaris. 

La Biblioteca té 6.400 socis i 5.900 persones han utilitzat el servei de préstec, amb un total de 20.720 documents prestats, d’un total de 45.023 documents dels quals disposa el servei.

S’ha incrementat de manera considerable l’ús d’internet i de la wifi de la Biblioteca amb un total de 22.634 connexions.

El Club dels deures ha donat servei a més de 8.500 nens i nenes amb una mitjana de 4 consultes per usuari que suposa un total de 34.000 preguntes de temes escolars resolts. 

Durant el 2013 s’han realitzat 56 activitats amb un total de 1.400 participants. 

La Biblioteca ofereix accés a la cultura i promou el coneixement. Visita-la!

Prohibició de fer foc al bosc

El dissabte 15 de març comença la prohibició d'encendre foc en terrenys forestalsque es mantindrà fins al 15 d'octubre, amb l'objectiu de prevenir els incendis forestals. Des de l'1 de gener, a Catalunya s'han registrat 69 incendis forestals que han cremat 35 hectàrees forestals.

Aquesta prohibició està recollida en el Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Permisos per fer cremes controlades:

Les sol·licituds de les autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que l'envolta en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La normativa preveu la possibilitat de presentar les sol·licituds als ajuntaments, només per a l'eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d'olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts... ). D'aquesta manera, els pagesos només han de fer un únic tràmit al seu ajuntament i s'estalvien desplaçaments posteriors a la capital de la comarca.
  

Més informació:  Tota la informació.  I per fer els tràmits.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Nova edició de l'Avui Canovelles

A partir d’avui es comença a repartir per Canovelles l'edició de l'Avui Canovelles.

Aquesta edició número 77, destaquen les notícies de portada sobre Carnaval i la Festa de l'Escola Pública.
També té un espai especial al diari l'aniversari del SAE amb un monogràfic sobre la història d'aquest servei i les activitats que ofereix en l'actualitat.
El Club Petanca Canovelles, que també compleix 30 anys al municipi, és el protagonista de la contraportada i les pàgines centrals del diari s'omplen, aquesta vegada, amb les imatges més divertides de la rua d'adults i la passejada infantil de Carnaval.
També s'informa de com Canovelles ha celebrat el Dia Internacional de la Dona, les noves propostes culturals, així com els actes que tindran lloc durant l'Aplec i Sant Jordi. 

Més informació:  Descarrega't el diari aquí

Preparada la 2a sessió del Festival de Curts a Can Palots

El proper divendres 21 de març a partir de les 8 del vespre, es farà la segona edició del Festival de Curts a Can Palots on l’entrada serà gratuïta.

Es podran veure 9 curts de gènere i temàtica variada, des del drama fins la comèdia, passant per l'animació o treballs més dinàmics i innovadors.

La duració dels curts també serà diversa, combinant històries d'un cert desenvolupament argumental amb relats més breus d'uns minuts i que realitzen un exercici de síntesi sorprenent.

Al final de la sessió el públic podrà votar els millors treballs. 

Més informacióPrograma (324 kB)

Gran vetllada de Muay Thai al pavellóL'Internacional Gym, dirigit pel campió d'Europa i veí de Canovelles, Lluís Lloret, va organitzar el passat 16 de març la 13a vetllada de Muay Thai i K1 de Canovelles, en honor a Nai Khanom Tom, pare del Muay Thai a Thailandia.Centenars d’aficionats van omplir les graderies del pavelló Tagamanent per gaudir de 5 hores de combats protagonitzats pels millors professionals d'aquestes disciplines.


Moltes felicitats a tots!!

martes, 18 de marzo de 2014

Per una Escola Pública de qualitat i per a tots. No una Escola Pública per als pobres i assistencial.

En un moment en què algunes famílies tenen serioses dificultats per arribar a final de mes a causa de la precarització i la falta d'ocupació, és ara, més que mai, que els serveis públics són l’única garantia de cohesió social i d’igualtat d'oportunitats. En definitiva els serveis públics són l'únic patrimoni d’aquells que no tenen patrimoni.

Un d’aquests serveis públics és l'educació que ha de ser, per a tots i de qualitat, no una escola per als pobres i assistencial. L'escola pública ha de garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes independentment de la seva condició social. Aquesta és la seva funció: universal, de qualitat i generadora d’igualtat d’oportunitats. Els poders públics han d’entendre l’educació com un dret, com una inversió individual i col·lectiva, no com una despesa. Quan fem números de la despesa en educació hem d’avaluar en positiu el seu inestimable valor social.

“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera” diu un proverbi africà que comparteixo totalment. L’educació no és només qüestió de l’escola i de les famílies: l’educació dels nostres infants és cosa de tot el poble. Per moltes raons, però entre d’altres pel que deia Karl A. Meninger. “El que es doni als nens, els nens ho donaran a la societat”. Per aquesta mateixa raó no puc compartir la Llei de la Reforma Local aprovada pel Govern central que prohibeix als ajuntaments intervenir i dedicar recursos a l’educació. Ni l’Ajuntament ni Canovelles podem renunciar a la nostra responsabilitat en temes educatius.

Per tot això, el passat dissabte dia 8 de març varem celebrar la Festa de l’Escola Pública a la plaça de la Joventut. Un acte en favor de l’escola pública. Una escola que hem construït i seguirem construint entre tota la comunitat educativa (mestres, pares, alumnes, entitats, ajuntament...). És a dir, entre tot un poble.

És el moment de sumar per rendibilitzar els limitats recursos de què disposem, per fer més amb menys, per donar el millor als nostres fills, alumnes i petits grans ciutadans. Així ho farem, perquè així ho hem fet sempre i no sabem fer-ho d’una altra manera. Una escola amb bons professionals, oberta al poble; que entengui el municipi com un recurs i aquest, al seu torn, que vegi en l’escola una oportunitat. Unes famílies que treballin colze amb colze amb mestres, entitats, ajuntament... teixint tots plegats una xarxa educativa.

Una inversió col·lectiva, de tot un poble, una il·lusió compartida per un futur de creixement personal i col·lectiu, amb valors com la igualtat d’oportunitats, la justícia social i la solidaritat que ens fa ser més corresponsables, millorant la convivència i, per tant, construint un poble on puguem ser una mica més feliços. Endavant !!!
           
José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles

Casal de Setmana Santa a les Escoles Bressol Municipals

El Servei Municipal d’Escoles Bressol, per tal d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, ofereix un nou servei que posem a la vostra disposició: el Casal de Setmana Santa de les Escoles Bressol Municipals de Canovelles, on de manera lúdica seguirem treballant per l’autonomia i l’educació dels infants.

El Casal de Setmana Santa serà els dies: 14, 15, 16 i 17 d’abril de 9 a 13 hores, i si hi ha un mínim de nens que demanin el servei de menjador l’horari serà fins les 15 hores. 

S’organitzarà per edats: els infants fins a 1 any, els d’1 a 2 anys i els de 2 a 3 anys.Les places seran limitades i es realitzarà a l’edifici de l’Escola Bressol Municipal Sant Jordi.

El període d’inscripcions serà fins el 25 de març i podeu fer la sol·licitud a l’escola del vostre fill o filla.

El  preu del Casal serà de 39,96 € i es passarà al cobrament en el rebut del mes de maig.  En el mateix rebut es cobrarà el menjador d’aquells infants que l’hagin utilitzat. 
                                                                                               
Per més informació podeu trucar als telèfons:
Escola Bressol Marta Mata  93 744 58 75
Escola Bressol Sant Jordi 93 849 60 49      

lunes, 17 de marzo de 2014

El taller de teatre de Gent Gran Activa visita el TNC

El taller de teatre de Gent Gran activa assisteix a la representació del l'obra de Federico García Lorca, " Doña Rosita la soltera, o el lenguaje de las flores" al Teatre Nacional de Catalunya.

Dins de les activitats del Programa Gent Gran Activa, enguany s'ha iniciat un taller de teatre que es porta a terme els dijous al matí a Can Palots, el grup participant del taller, van poder assistir, el passat 8 de març, a la representació de l'obra de Lorca al TNC.

Federico García Lorca va mantenir un estret vincle amb la ciutat de Barcelona, en la qual arribaria a estrenar dues de les seves obres, Mariana Pineda i Doña Rosita la Soltera. L’any 1935, la companyia de Margarida Xirgu va estrenar Doña Rosita al Teatre Principal Palace de Barcelona i aquesta va ser l’última obra que estrenaria en vida. 

Tradicional Desayuno de Mujeres Socialistas de Canovelles

Mujeres socialistas de Canovelles, un ejemplo de emprendimiento y coraje

Este sábado 14 de marzo, cerca de un centenar de mujeres se reunieron en El Campanar de Canovelles con motivo del tradicional desayuno de Mujeres Socialistas de Canovelles.

Al acto asistieron la secretaria de Mujer e Igualdad, Silvia Hernández y el alcalde de Canovelles, José Orive.

Silvia Hernández inició el acto, agradeciendo la asistencia de las mujeres presentes y denunciando que la reforma del aborto, se ha impuesto de forma unilateral sin consenso, reduciendo las libertades de las mujeres y eliminando el derecho a decidir sobre su cuerpo. Estamos volviendo a la España en blanco y negro que ya creíamos superada, hemos de luchar por nuestros derechos, hemos de garantizar ciudadanos libres en democracia.

A continuación el alcalde de Canovelles, José Orive, enfatizó y puso en valor el coraje y emprendimiento de las mujeres de Canovelles presentes en el desayuno: OLGA, enfermera que celebra su reciente maternidad. LAURA, maestra de la escuela pública que el martes viaja con sus alumnos a Hungría en un intercambio educativo. ROSARIO, que el mes que viene inaugura su primera exposición de pintura. ENCARNA, después de toda una vida de cocinera escolar se jubila. EVA, abogada con un especial brillo en sus ojos que revela su reciente embarazo. EUGENIA, que está venciendo su cáncer. PILI, ANTONIA, ELIA, MARIA, BEGOÑA .... que están sobreviviendo al paro. MARI, cuidando a sus seis nietos y apoyando a sus tres hijas. ELI, que después de invertir años en formación está trabajando con contratos de días en un centro sanitario. ROSER, abogada, emprendedora, ilusionada con el inicio de su pequeño despacho. MARIA, técnica de laboratorio que ayer le comunicaron que después de 10 años de contratos la hacían fija.... Elena, Raquel, Valentina, Teresa, Ángela, Belén, Inma, Carolina, Marta, Laia... Estas son las mujeres socialistas, son las mujeres de Canovelles.

Finalmente Orive, también reivindicó la herencia socialista. Incidió en que todos los derechos que ahora estamos perdiendo se han conseguido con sacrificio y la lucha de miles de trabajadores. Derechos que fueron aprobados por gobiernos socialistas. “No tengo ninguna duda que todos estos derechos, volverán a ser aprobados por gobiernos socialistas. No tengo ninguna duda, que todos estos derechos se volverán a recuperar de la misma manera”. Por ultimo el alcalde, reivindicó su indignación por la reforma de la administración local aprobada por el gobierno del PP, enfatizando que este no es más que otro ataque a los más débiles y que su único objetivo es privatizar los servicios públicos municipales.

Finalizó su intervención, manifestando enérgicamente que ni el PP, ni nadie, tendrá la fuerza suficiente para acabar con el Estado del Bienestar, porque delante no solo tendrán a los socialistas para hacerles frente, sino todo un pueblo que continuará luchando por sus derechos y sus libertades.

sábado, 15 de marzo de 2014

Xerrada Reforma de l'Avortament


Us convidem a la xerrada-col·loqui que tindrà lloc el proper dimecres 19 de març les 19:30 hores al local del PSC, al carrer Indústria, núm. 2 de Canovelles, on us informarem sobre la Reforma de la Llei de l'Avortament impulsada pel Govern de l’Estat.

Comptarem amb la intervenció de:
Imma Moraleda, expresidenta delegada de l’Àread’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
Gemma Uix, advocada de Dones Juristes
Isolda Fortuny, advocada de Dones Juristes

Aquesta reforma conservadora constitueix un atac directe a la llibertat de les dones i un clar retrocés envers els drets reproductius.

La teva participació és imprescindible, t'hi esperem!

Més informació:  http://canovelles.socialistes.cat/noticia/les-dones-parim-les-dones-decidim

viernes, 14 de marzo de 2014

30 anys del Cros del Jacint Verdaguer


El passat 7 de març va celebrar-se la 30a edició del Cros del Jacint Verdaguer, organitzat conjuntament per l’AMPA de l’escola i el SAE.

Van participar un total de 336 alumnes de totes les escoles de Canovelles i de totes les edats, des dels atletes més petits, de P3 i P4, fins als més grans de 6è de primària.
 
Les curses van ser seguides de ben a prop per tots els familiars i amics dels atletes, que van animar amb molta força a tots els participants.

L’escola Jacint Verdaguer va tornar a ser l’escola amb més participació del cros, amb 194 alumnes, seguida per l’escola Congost, amb 58 alumnes; l’escola Els Quatre Vents, amb 30 alumnes i l’escola Joan Miró, amb 23.

Les últimes dues carreres, la popular femenina i la masculina, van proclamar a Irene Perales i Khalid Benrhimou, ambdós del Club Atletisme Canovelles, com a guanyadors.

Cal destacar, que dels 20 participants de les curses populars, 16 atletes eren del Club Atletisme Canovelles.

El cros va repartir obsequis als tres primers classificats de cada cursa, així com també l’AMPA de l’escola va fer un petit homenatge a Mati Sánchez per la seva tasca realitzada com a membre de l’AMPA al llarg d’aquests anys a l’escola. 

Canovelles acull la jornada PRO2

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Unió Empresarial Intersectorial, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canovelles, van organitzat aquesta jornada, a la seu de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Canovelles, amb l'objectiu de fomentar les oportunitats de negoci (compra i venda) i la generació de contactes.

Una jornada d'àmbit multisectorial i adreçada a totes aquelles empreses del Vallès Oriental interessades a mostrar que és el què venen i també el què compren, una oportunitat per generar sinèrgies entre les empreses i una oportunitat per generar negoci.

Una vintena d'empreses han assistit a la jornada on l'alcalde, José Orive, els ha ofert el suport de l'Ajuntament per tal d'enfortir el seu negoci i millorar el Polígon industrial. 

jueves, 13 de marzo de 2014

Esmorzar de Dones Socialistes

El proper dissabte 15 de març, a les 10 del matí, a la Sala El Campanar de Canovelles, farem un esmorzar de Dones Socialistes.

Una trobada de Dones amb l'objectiu d'esmorzar i compartir inquietuds i il·lusions del nostre municipi i acabar amb una estona de gresca i ball.

Si tens ganes de dir la teva, fer aportacions i suggeriments i alhora passar una estona amb bona companyia, posat amb contacte al correu electrònic: antoniaorive@yahoo.es

T’esperem!!

El Concurs Ocellaire reuneix més de 400 participants

El Pavelló de Ca la Tona, va acollir el 9 de març un concurs ocellaire organitzat per la Societat Ocellaire de Canovelles i puntuable, a nivell federatiu, per els participants de la comarca d’Osona.

El concurs, que va durar des de les 9 a les 14 h, va aconseguir agrupar a més de 400 persones de diverses comarques catalanes.

Els ocells participants van fer les seves tradicionals cantades. Primer van cantar els 96 pinsans participants, després els 103 passerells, més tard van concursar 150 verdums i, per últim, van cantar les 70 caderneres. Un cop acabades les cantades, al voltant del migdia, es van pronunciar els noms dels guanyadors de cada ploma.

Cal remarcar que, dels 48 premis que es van atorgar durant el certamen, 14 van anar a parar a membres de la Societat Ocellaire de Canovelles. Un gran resultat tenint en compte la quantitat de societats que es van presentar al concurs.

Durant tota la jornada es va respirar molt bon ambient entre els aficionats que, com cada any, van observar atentament les cantades des de darrera la tanca. Els primers classificats de cada ploma van rebre un pernil i els nou següents classificats, una espatlla de pernil. Els assistents, a més, van degustar durant el matí un petit pica-pica amb pastes i vi moscatell i es van repartir un total de 200 rams d’honor. 

L'Orquestra de Cambra Amics de la Unió tocarà a Can Palots

Els concert es farà el proper diumenge 16 de març, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Can Palots, amb el nom De danses i films, sota la direcció d’Alex Saborit i el ball anirà a càrrec de Marta Gregorio.

Què tenen en comú dos gèneres tant diferents com les danses i els films?

L'orquestra de cambra Amics de la Unió us proposa un repertori fàcil: una primera part basada en danses de Bartok i Brahms (també amb “b”) per escalfar l'oïda i relaxar-nos i una segona part basada en bandes sonores de pel·lícules ben conegudes com Indiana Jones o La Màscara, enriquides amb una posta en escena a base de ball, connectant així les danses amb el films.

miércoles, 12 de marzo de 2014

Virginia Ávila guanya el Premi de Recerca Jove

La Virginia Ávila va acabar 2n de Batxillerat el curs passat a l’Institut Bellulla i  li han concedit una de les vint beques-salari Ítaca UAB-Santander per a joves amb alt rendiment acadèmic. Ha guanyat el Premi de Recerca Jove amb el treball "Un criminal, un perfil" i ja és la tercera alumna de l'Institut Bellulla que rep aquesta beca.

Un total de 95 alumnes i 11 centres d'ensenyament de secundaria han estat guardonats amb els Premis de Recerca Jove que atorga la secretaria d'Universitats i Recerca pels seus treballs d'investigació científica. Enguany, els premis celebren la 32a edició i s'hi han presentat un total de 285 treballs de 384 alumnes. L’acte de lliurament, que es va celebrar dissabte al migdia a l’Auditori el va presidir el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, acompanyat director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Pere Pardo."

Els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre el jovent. Per això, promouen que els alumnes a partir del segon cicle d'ensenyament secundari, amb el suport dels tutors dels seus centres educatius, s'iniciïn en l'àmbit de la recerca científica realitzant un treball d'investigació en el qual apliquin els coneixements propis de la seva formació


Moltes felicitats, Virginia!!!