martes, 31 de mayo de 2016

Vine a descobrir el nostre poble!

Passejades per descobrir Canovelles, nova publicació turística per recórrer el municipi, tant pel nucli urbà com pels indrets més amagats. Estan pensades per descobrir el nostre entorn, tot fent esment als indrets i paratges que es va recorrent

Us proposem tres rutes per descobrir Canovelles: una pel nucli urbà, un altre pel nucli antic i la darrera pels voltants de Can Marquès.

Des d'aquí us podeu descarregar, en format paper, les rutes i seguir-les al vostre ritme, tot seguint les indicacions. 

Us animem a fer-les i a respectar el nostre entorn!

lunes, 30 de mayo de 2016

Vigileu amb el mosquit tigre!

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes.

El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm. Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen.

La presència del mosquit és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars femella. Aquest mosquit té la capacitat d'actuar com a vector (transmissor) d'algunes malalties, com les produïdes pels virus Chikungunya, dengue i Zika.

A Catalunya s'han detectat casos importats d’aquestes malalties i tots ells tenen antecedents d’haver viatjat a zones endèmiques com són el sud-est asiàtic, l’Àfrica o el Carib i d’haver estat picats per mosquits durant la seva estada. 

Més informació:  Canalsalut

domingo, 29 de mayo de 2016

Tot el que hem de saber sobre l'entovirus

Els enterovirus són un gènere de virus ARN que circulen àmpliament entre la població i afecten milions de persones cada any en tot el món.

Aquest gènere de virus inclou més de 100 serotips diferents que són responsables de quadres diversos, comuns en la població infantil. Majoritàriament produeixen quadres lleus i autolimitats i sovint les infeccions són asimptomàtiques. Les infeccions per enterovirus es transmeten fonamentalment per via fecal-oral i respiratòria i predominen durant l’estiu i la tardor. Les persones amb infeccions asimptomàtiques també poden excretar el virus.

Mesures de prevenció i control d’enterovirus

És molt important el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb atenció especial al rentat de mans i la higiene dels infants i d’altres persones infectades i de les convivents:
ü  Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i canviar bolquers.

ü  Evitar contacte estret amb persones infectades.

ü  Evitar la transmissió respiratòria del virus cobrint-se en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús o la part interna del colze, i no amb les mans.

ü  Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades.

ü  Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l'escola.


sábado, 28 de mayo de 2016

L’Ajuntament celebra la sessió ordinària del ple

Dijous 26 de juny va tenir lloc la última sessió plenària de l’Ajuntament, amb 29 punts de l’ordre del dia i una gran assistència de públic.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 31 de març de 2016. Votació: Aprovada per unanimitat.

 1. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia números 318, 319, 320, 321, 322, 378, 413, 423, 432, 440, i 493 de l’any 2016, en matèria de personal.

 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 517, de data 19 de maig de 2016, de modificació del calendari fiscal per a l’any 2016. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre la concessió d’una menció a l’agent de la Policia Local Joaquin Lozano Daza. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Donar compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2016, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2016, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 1r. trimestre de 2016, en relació al Període Mig de Pagament (PMP) donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista a la LOEPSF, i al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Reconeixement a favor d’un creditor per subministrament de material, de l’exercici 2015. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del pressupost vigent núm. 04/2016. Votació: Aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, PP, CiU i ERC i les abstencions de Canovelles Canvia.

 1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19 “Taxa per la prestació del servei d’escola bressol”. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les Lleis catalanes.  Votació: Aprovada amb els vots a favor del PSC, CiU i ERC; el vot en contra de Ciutadans i les abstencions de Canovelles Canvia i PP.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, sobre la rebaixa de l’IVA en els productes d’higiene femenina i els bolquers per a infants i adults. Votació: Aprovada per unanimitat.

 1. Proposta del grup municipal PP, para el impulso de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación de la administración pública local. Votació: Aprovada amb els vots a favor del PSC, Ciutadans i PP i les abstencions de Canovelles Canvia, CiU i ERC.

 1. Proposta del grup municipal PP, para la creación de una mesa para la redacción de una ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información y reutilización. Votació: Denegada amb els vots a favor del PP; els vots en contra del PSC i les abstencions de Ciutadans, Canovelles Canvia, CiU i ERC.

 1. Proposta del grup municipal PP, para la elaboración de unos presupuestos participativos para el año 2017. Votació: Denegada amb els vots a favor del PP i Canovelles Canvia; els vots en contra del PSC i Ciutadans i les abstencions de CiU i ERC.

 1. Proposta del grup municipal PP, para la realización de una auditoria externa de las cuentas del Ayuntamiento. Votació: Denegada amb els vots a favor del PP; els vots en contra del PSC i Ciutadans i les abstencions de Canovelles Canvia, CiU i ERC.

 1. Proposta del grup municipal PP, para la implantación gradual de una red pública de puntos Wi-Fi en Canovelles. Votació: Denegada amb els vots a favor del PP, Ciutadans i Canovelles Canvia; els vots en contra del PSC i les abstencions de CiU i ERC.

 1. Proposta del grup municipal PP, de creación de medidas a favor de la creación de empleo en Canovelles. Votació: Denegada amb els vots a favor del PP; els vots en contra del PSC i Ciutadans i les abstencions de Canovelles Canvia, CiU i ERC.

 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 340, de 5 d’abril de 2016, manifestant la conformitat a que el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial, del contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”. Votació: Aprovada per unanimitat.

 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 434, de 27 d’abril de 2016, sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles al projecte que sol·licita el Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de subvencions del programa Ocupació a la Indústria Local. Votació: Aprovat per unanimitat.

 1. Dictamen sobre l’elaboració d’un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC). Votació: Aprovada per unanimitat.

 1. Proposta del grup municipal PP, para la actuación urgente de limpieza de las calles de Canovelles. Votació: Denegada amb els vots a favor de Ciutadans, Canovelles Canvia, PP i ERC; els vots en contra del PSC i l’abstenció de CiU.

 1. Proposta sobre la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Canovelles, per eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul. Queda sobre la taula.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM, en defensa de la Llei 24/2015. Es retira.

 1. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Es retira.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal amb motiu del 4 de juny, dia de l’Associacionisme Cultural (DASC). Votació: Aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, PP, CiU i ERC i els vots en contra de Ciutadans.

 1. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, sobre patis oberts. Votació: Aprovada per unanimitat.

 1. Proposta del grup municipal PP, de adhesión a la iniciativa Meta 2017. Votació: Aprovada per unanimitat.

Proposta d’urgència dels grups municipals CC-E i ERC-AM

Proposta en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Votació: Aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, CiU i ERC i les abstencions de Ciutadans i PP.

Apunta't a la nova jornada "Fem dissabte!"

El 4 de juny, de les 9:30 a les 12:30 hores, se celebrarà la jornada de neteja amb voluntariat Fem dissabte!

Per a la jornada de neteja del riu Congost, cal fer la inscripció prèviament i anar ben equipat amb calçat i roba adequada, gorra, protecció solar i aigua.

Més informació i inscripcions:

Tel. 93 842 93 61

viernes, 27 de mayo de 2016

El coreà JDCR guanya al Torneig de videojocs de lluita ADFT

Els joves d'Arkham Team van organitzar els dies 21 i 22 de maig, la setena edició de l'Arkham Digital Fighting Tournament (ADFT) al Teatre Auditori Can Palots, amb una participació total de 115 jugadors i jugadores.

Dos dies de torneig de videojocs de lluita que van superar totes les expectatives pel nivell de jugadors que van participar i per la quantitat de públic assistent a l’esdeveniment.

L’Street Fighter V va ser la gran novetat del certamen, juntament amb el gran torneig Tekken Tag Tournament.

Una competició que va anar acompanyada de grans jugadors nacionals com HellTPM, Caiper o Fasoll, així com de convidats internacionals d'alt nivell, com la gran estrella del torneig: el número 1 mundial de Tekken, el coreà JDCR, que va resultar guanyador del torneig de Tekken Tag Tournament 2, el qual va viatjar des de Corea fins a Canovelles per a participar al torneig.

El segon classificat d’aquest torneig va ser el sevillà (un dels millors d’Espanya) Gragrasinha; el tercer, Farm2PlayDevil (considerat un dels millos jugadors d’aquest joc a nivell europeu); el quart, KitJGriec i el cinquè, FanGames_TKD Lin. Pel que fa al torneig Street Fighter V, els primers classificats van ser: Cristian RG (1r), Daz (2n), Hell TPM (3r) i Darwink (4t).

A més del torneig, es van oferir durant tot el cap de setmana activitats paral·leles per a un públic no tan expert, així com un petit mercat de videojocs amb productes d'importació i retro, molt difícils de trobar a les botigues de videojocs convencionals. 

L’activitat també tenia una zona de bar i una zona d'Arcade, on els participants i els visitants podran gaudir d'un refresc, descansar del torneig o jugar gratuïtament a les màquines Arcade. 
L'escola pública a Canovelles, els reptes de futur

Enguany ja fa 20 anys de la Festa de l’escola pública de Canovelles, una jornada per a la promoció de l’ensenyament públic i de qualitat que els centres educatius del municipi ofereixen als alumnes i ciutadans del nostre poble.

Seguint  amb la idea d’enfortir l’ensenyament públic i d’anar potenciant el debat per a la millora una qualitat educativa, us volem convidar a una taula rodona de debat, on ex-directors i ex-directores de centres de Canovelles, i partint de la seva experiència personal, aportaran la seva visió sobre cap on hem d’anar per millorar la missió de l’escola, sobre els punts forts que tenen els alumnes, els professors i professores, els centres, les famílies i la xarxa educativa de Canovelles i quines són les nostres oportunitats de millora.

La Taula rodona es celebrarà el proper dimarts 31 de maig a les 17:30 hores al Teatre Auditori Can Palots, a la qual hi participen:
-        Rosa Montero, ex-directora de l’ESC Congost. 
-        Felipe García, ex-director de l’ESC Joan Miró 
-        Isabel Llaquet. Ex-directora de l’INS Bellulla 

-        Modera: Luciano Núñez. Ex-director de l’ESC Jacint Verdaguer

jueves, 26 de mayo de 2016

El carrer Riera es converteix en una passarel·la de moda

Més de 80 models van desfilar, divendres 20 de maig, pel carrer Riera gràcies a la tercera edició de la Desfilada de moda del comerç local, amb l’objectiu de posar en valor el comerç de proximitat. 

Una activitat cada any més seguida i animada, amb centenars de persones entre el públic, que van aplaudir models de totes les edats i amb vestits molt variats.

Per la catifa vermella van passar models amb roba i complements de Nova Tela, Moda Fina, Modas Locuras, Calçats Esther, Joyería Marchan, Stil Íntim i Seven Group estilistes, els quals van ser els encarregats de pentinar als models d’aquesta desfilada.

La festa de la moda i els complements va ser organitzada per Comerç Actiu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canovelles. Èxit rotund a la Cursa-Marxa solidària Candela

La Cursa-Marxa Candela va celebrar-se diumenge 22 de maig amb més d’un miler de participants, 300 persones més que l’any passat. Una tercera edició que va batre tots els records i va recaptar, en benefici de la investigació del càncer infantil de l’Obra Social Sant Joan de Déu, un total de 7400€ gràcies a la venda de samarretes i polseres, les inscripcions de la Cursa-Marxa i les donacions de diverses empreses. 

La matinal d’esport i solidaritat va començar a les 10 del matí i va finalitzar al voltant de les 13 hores, amb una botifarrada a la zona esportiva de Can Duran. Cal destacar que a la primera edició van participar 620 persones, a la segona més de 800 i en aquesta tercera edició, un total de 1.065 persones.

El recorregut, apte per a infants, adults i gent gran, passava pels voltants de Canovelles i feia una volta de 5 km. Els que van voler fer el circuit corrent, també ho van poder fer i van triar entre fer una volta o dues voltes, amb un total de 9 km. Tots els participants van rebre, a l’arribada, una polsera Candela i un entrepà de botifarra per esmorzar.

La iniciativa de la Cursa-Marxa solidària va néixer del canovellí David Sánchez, membre de polseres Candela, que es dedica a recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. La implicació de Sánchez va començar quan l’Aleix, el seu fill gran, va patir una leucèmia. L’Aleix, totalment curat, va participar en aquesta edició i va pujar a l’escenari, juntament amb altres nenes i nenes, per a donar el tret de sortida a la tercera Cursa-Marxa Candela.

David Sánchez no ha parat des de fa tres anys de sumar col·laboradors i fer més gran el projecte Candela amb iniciatives de tota mena, destinades a la investigació del càncer infantil. "Vull agrair molt especialment la col·laboració dels botiguers de Canovelles que ens han ajudat moltíssim en la difusió de la iniciativa, així com en la venda de les polseres Candela a través dels seus establiments", va destacat Sánchez.

L’ideòleg de l’activitat va explicar el projecte Candela amb un emotiu discurs que agraïa la col·laboració tan important de tots els participants assistents. Sara Sánchez, treballadora del laboratori d’oncologia de l’Hospital Sant Joan De Déu també va pronunciar unes paraules d’agraïment: “Realment veure que tota aquesta gent s’ha mobilitzat per una causa tan bona, t’omple molt i ens ajuda significativament a seguir investigant”, va destacar. 

La història de les Candeles, però, va començar amb una nena ingressada a Sant Joan de Déu per leucèmia, la Candela. Per omplir les llargues hores, una voluntària va ensenyar-li a fer polseres: les candeles. Des d’aleshores, aquestes polseres no han parat de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.

miércoles, 25 de mayo de 2016

2a Jornada gastronòmica Intercultural

Coincidint amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, el passat dissabte 21 de maig, els veïns i veïnes van poder tastar els plats típics de les diferents cultures que conviuen a Canovelles i gaudir d’exhibicions folklòriques a la plaça de les Cultures.
  
És el segon any que Canovelles celebra la Jornada gastronòmica intercultural per posar de manifest la bona convivència que hi ha entre les diferents cultures de Canovelles, així com per compartir, les unes amb les altres, les tradicions i plats típics de cada lloc d’origen.

Enguany, han participat a la jornada la Comissió Sant Antoni Abat, les Dones Gitanes Emprenedores, les Dones Marroquines, l'Hogar Extremeño, l’Associació Cultural Femenina Sene-Gambi de Catalunya i la Casa de Andalucía.

Per només 4€, els assistents van poder degustar la gastronomia d’aquests col·lectius: tapes de truita de patates, migas extremenyes, té i pastes marroquines...  
A més del tast gastronòmic, la festa intercultural va comptar amb diverses actuacions folklòriques: jotas de l’Hogar Extremeño i balls de sevillanes de la Casa de Andalucía, entre d’altres.

Una jornada que va resultar ser un èxit i va finalitzar amb una ballada conjunta de sardanes protagonitzada per membres de totes les entitats participants.