lunes, 27 de junio de 2011

FELICITATS

22 anys de Diables, 22 anys impulsant la cultura del nostre pais, 22 anys fem poble. FELICITATS i GRACIES.

José Orive Velez (Alcalde de Canovelles)

lunes, 13 de junio de 2011

DISCURS ALCALDE DE CANOVELLES: PRESA POSSESSIO ( 11 de juny de 2011)Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin d’agraïment a les persones, veïns i veïnes, que ens han fet confiança i amb el seu vot han decidit atorgar-nos de nou la responsabilitat de governar a Canovelles. D’agraïment als regidors/es que fins avui han format part del consistori. Als que han fet d’oposició ( Loli, Esteban, Juan, Isidre,... ...) i als que han compartit amb mi (Cañas, Lidia, Juan Antonio, Mengual) la responsabilitat de governar. D’agraïment  als meus companys regidors del grup municipal socialista i a l’agrupació local del PSC per donar-me un altra vegada, amb la seva decisió, l’oportunitat de ser l’alcalde del meu poble. D’agraïment als treballadors i funcionaris municipals pel seu treball, la seva professionalitat, complicitat, comprensió, en definitiva pel seu espiri’t de servei públic. Sense ells cap dels nostres projectes serien possible.  D’agraïment als meus amics i amigues pel seu suport i comprensió. D’agraïment, molt especial, a la meva família pel seu suport i sacrifici. Recordo encara la contesta de les meves filles, Roser i Joana, quant els hi vaig dir que volia presentar-me de nou a l’alcaldia: Nosaltres no ho volem, però respectarem la teva decisió. Compta amb nosaltres! No sé si en aquest moment eren conscients de què per anar a dinar plegats cal buscar a l’agenda un dia amb un més d’antelació. Gràcies de tot cor.  
Vull remarcar que fins fa uns instants he estat el candidat del PSC a l’alcaldia. A partir d’ara, sóc i seré, com he estat els darrers sis anys l’alcalde de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi amb el mateix esperit, la mateixa disposició i la mateixa il·lusió que sempre.
Hem constituït doncs avui el nou Ajuntament. Es tracta d’un acte senzill però molt emotiu, carregat de significació per a tots els que hem tingut l’honor d’haver estat escollits democràticament per representar la ciutadania de Canovelles. Vull felicitar a tots els nous regidors i regidores.

El manament que el poble de Canovelles  ens transfereix es fonamenta en una confiança que nosaltres no hem de decebre mai. Hem d’honorar-la amb els nostres actes que han de ser guiats exclusivament per l’interès general. Com a alcalde, he procurat que sempre sigui així i ara no serà diferent.

La voluntat popular, lliurament expressada en les darreres eleccions locals, ha determinat la nova composició de l’ajuntament i la correlació de forces del nou consistori. Desitjo que el tarannà i la col·laboració que hem tingut en el passat mandat tots el membres del Ple municipal es repeteixi ara. Els principals beneficiats seran els canovellins i canovellines.

Tots els grups municipals que estem representats en aquest Ajuntament hem de tenir com a principi rector de la nostra actuació el compliment de les lleis i les normes que garanteixen els drets i els deures dels ciutadans i ciutadanes sigui quin sigui el seu sexe, origen, llengua, religió o situació socioeconòmica.  

Així mateix ha de continuar sent el nostre objectiu vetllar per la convivència respectant la diversitat i trobant i potenciant els elements socioculturals que ens identifiquen com a poble i com a país.

Ens espera a tots plegats, però principalment al meu grup municipal i equip de govern, una legislatura dura marcada per les dificultats del context econòmic. El nostre Ajuntament, com la majoria d’ajuntaments, no ha estat aliè a aquestes dificultats financeres i de tot tipus però hem de confiar que la bona gestió econòmica dels darrers anys ens permeti afrontar amb un xic d’optimisme els propers exercicis. Però no serà fàcil atès que depenem també d’altres administracions. Durant els darrers anys hem tingut el seu suport. Però a data d’avui estic especialment preocupat ja que a tall d’exemple, a la proposta de pressupostos de la Generalitat no he sabut trobar cap partida destinada al nostre municipi.  En aquest sentit vull informar que el passat dijous, al Parlament de Catalunya es va aprovar (amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris excepte CiU que va votar en contra)  una proposta de resolució que insta al Govern de la Generalitat a que de forma immediata accepti els terrenys cedits per l’ajuntament i iniciï la redacció del projecte i construcció de l’escola Quatre Vents. Proposaré als grups municipals que demani’m als seus grups parlamentaris que continuïn treballant per a què en els pressupostos de l’any 2011 el Govern de la Generalitat contempli la partida necessària per a la construcció d’aquest equipament.

Tal i com expressavem al nostre programa electoral, en aquesta legislatura seran tres els eixos principals de la nostra actuació política:

1.- L’impuls de la economia local i la lluita contra l’atur.

2.- La planificació urbanística.

3.- La cohesió social.

No cal dir que la primera d’aquestes qüestions és essencial en els moments actuals tot i que les competències municipals en aquest àmbit són reduïdes. No obstant, no podem defugir la nostra responsabilitat amb totes les famílies canovellines que pateixen d’una o altra manera la crisi econòmica. Els nivells d’ocupació que hem vist en els darrers anys no tornaran a mig termini i molts dels aturats ja no trobaran feina en la seva especialitat. És per això que cal seguir amb les línies estratègiques de treball, especialment amb les referides a la formació, que han presidit les polítiques del Servei de Promoció Econòmica, a més d’atendre les noves necessitats i aprofitar al màxim les oportunitats que se’ns puguin oferir.
Respecte a la segona, serà apassionant la tasca que ens espera per dur a terme la modificació del nostre Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Es tracta, ni més ni menys, de decidir entre tots com volem que sigui el desenvolupament futur del nostre municipi. Hem de delimitar noves zones urbanes, agrícoles i industrials. Hem de planificar l’emplaçament d’equipaments futurs. Hem de pensar com i cap a on volem créixer, quines seran les necessitats d’habitatges, les necessitats de mobilitat, quines seran les àrees naturals i els béns culturals a preservar, i un llarg etc... La Canovelles que deixarem als nostres fills i nets l’hem de fer ara i entre tots. Tot això ho farem prenent com exemple l’esperit d’unitat, entesa, lluita i cooperació que ens va dur a celebrar el nostre Mil·lenari.
I ara vull parlar de la cohesió social, el tercer eix del nostre programa d’actuació. La complexitat demogràfica i social del nostre municipi necessita d’una visió compartida entre la societat civil i el govern municipal de com s’han de gestionar els recursos disponibles sota els principis de la justícia social i la solidaritat. Vull que sapigueu que tot el que fem des de l’ajuntament, tot el que hem fet durant aquests darrers anys, tota la transformació experimentada pel nostre municipi, (la construcció d’equipaments socials, culturals i esportius, la millora de places i carrers, els programes i accions destinats a dones, joves i gent gran, etc.,) té com objectiu la millora de la qualitat de vida dels nostre veïns i veïnes i l’enfortiment de la cohesió social. És a dir, fer possible l’accés a un desenvolupament personal i comunitari digne i en igualtat de condicions a totes les persones que viuen a Canovelles. Seguirem els propers anys en aquesta línia tot reforçant les polítiques d’inclusió i protecció social, construint solidaritat sobre la base de la confiança i el coneixement de l’altre i garantint la igualtat d’oportunitats.
Com a alcalde, però també com a home progressista i d’esquerres, vull reafirmar el meu compromís i el del meu grup, el grup municipal socialista, en les polítiques que possibiliten la redistribució de la riquesa i la reassignació de recursos per combatre les situacions de marginació social i de desigualtat. És en aquest sentit que diem i volem dir que Canovelles som tots.
Ja hem dit que els temps que venen no seran fàcils. Per això necessitem de l’ajut de tothom. Començant pels mateixos grups municipals que composen aquest nou consistori. A aquests grups em dirigeixo tot oferint la nostra plena disposició a parlar, a intercanviar idees i projectes, a debatre i arribar acords en tots aquells temes que serveixin per tirar endavant Canovelles, per anar construint ciutat, per anar millorant la vida dels nostres veïns i veïnes. El grup municipal socialista, i jo mateix, estem des d’ara a la vostra disposició.
Em dirigeixo també a tota la societat civil, representada en la diversitat d’entitats del nostre municipi en la seguretat que continuarem tenint la vostra complicitat no exempta de crítica quan correspongui, el vostre ajut i la vostra lleialtat amb l’únic objectiu de fer de Canovelles el millor dels pobles, la casa de tots i totes, del primer i de l’últim dels nostres ciutadans.
Gràcies de nou a tots i a totes per la confiança que heu dipositat en la meva persona i el meu equip que em fa mostrar, mitjançant la vostra estima, l’orgull de tornar a ser l’alcalde del meu poble, Canovelles. Un poble que és mil·lenari i que porta dins la seva història el segell de la seva pròpia dignitat que també és la nostra.
I abans de donar per acabat l’acte no vull, que menys, que agrair a la meva dona (l’Andrea) i a les meves filles (la Roser i la Joana)  la seva compressió, solidaritat i suport. Gràcies de tot cor.
Gràcies a tots i totes. Estic al vostre servei.
S’aixeca la sessió.
José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles

Benvinguda

Regidors, regidores, veïns i veïnes benvinguts i gràcies per la vostra assistència a aquest acte.

Avui es constitueix el nou Ajuntament sortit de la voluntat popular manifestada en les  eleccions del dia 22 de maig. Fem aquest important acte a la sala de Plens que avui estrena un nou nom. SALA Ma. LLUÏSA PRAT.

Maria Lluïsa Prat i González va ocupar un lloc en la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canovelles durant setze anys, des del 1987 fins el 1999 i des del 2007 fins el passat 9 d’abril de 2011, en un dia trist per a Canovelles.

Lluïsa va ser sempre i serà exemple per a  tots els càrrecs electes de com s’ha d’exercir la responsabilitat que els ciutadans dipositen en el seus representants per mitjà de les eleccions. Amb honestedat i fermesa, amb humilitat i proximitat, ens va ensenyar que la principal tasca d’un càrrec polític és posar solucions als problemes del present, amb la mirada fixada en el futur.

Presideix tota la seva tasca feta per a la Canovelles del present i del futur la idea de la democràcia, entesa NO com a una simple fórmula d’elegir els representants de la ciutadania, sinó com a una organització del poder que porta necessàriament implícits valors d’igualtat i de justícia social.

Així són exemples del seu tarannà  en el camí per aconseguir un món més igualitari per a tothom la seva presència en l’equip motor per a la normalització lingüística del Vallès Oriental, el foment de l’escola pública, la promulgació del Pacte pels Valors, o el Projecte Canovelles Ciutat Educadora, entre tants i tants que omplen el seu brillant currículum.

Tota la bona feina desenvolupada per la Ma LLuisa és a data d’avui i serà per al futur de Canovelles patrimoni indeleble per al nostre poble, o el que és el mateix, per a la gent que vivim i que viurà en Canovelles, ja que, tal i com ens va indicar en més d’un cop, les ciutats estan formades únicament per les voluntats de les persones que vivim en aquestes.

Lluïsa, amb la seva concepció filantropa de la vida, ens va mostrar el camí a seguir per a aquells que som hereus de la seva obra, i que mai podrem agrair suficientment el far a la cultura que va aixecar al seu estimat poble de Canovelles.

Canovelles, amb més de mil anys d’història no pot tenir un millor nom per a la seva Sala més noble que el nom de Maria Lluïsa Prat, ja que per a nosaltres el seu nom representa els més alts i dignes valors morals que una persona pot arribar a assolir.

Vull iniciar aquesta nova legislatura demanat un fort aplaudiment en reconeixement i record a la LLuisa Prat.

..................................................................

Ara passo a presidir aquet Ple donant la paraula als portaveus dels diferents grups representants en aquest Plenari.

L’ordre de intervencions anirà de menor a major nombre de vots obtinguts en les eleccions municipals.


  • El Sr. Ricardo Buñuel Baque (portaveu del Grup municipal Plataforma per Catalunya)

  • Sra. Lourdes Garcia Moreno (portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA)

  • Sr. Josep Maria Monells Pericas (portaveu del Grup Municipal CiU)

  • Sr. José Maria Moya Losilla (portaveu del Grup Municipal PP)

  • Sr. Juan Francisco Garcia Miguel Reyes (portaveu del Grup Municipal Socialista)


jueves, 2 de junio de 2011

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Hem complau  convidar-vos a l’acte de CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, que tindrà lloc el dissabte 11 de juny, a les dotze del migdia a la  Sala Ma Lluïsa Prat, sala de Plens de l’Ajuntament,

José Orive.