jueves, 30 de julio de 2015

Recursos per l'habitatge

Et trobes en situació de desnonament?
Davant de la situació actual de crisi econòmica i amb la finalitat de donar suport a les famílies que es troben amb problemes respecte a l'habitatge habitual, l'Ajuntament de Canovelles du a terme diverses accions al municipi.     
  
Es crea la Comissió de Participació Ciutadana
La Comissió Municipal de Participació Ciutadana del Pla d'Acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de Canovelles, formada per diverses entitats i associacions, impulsarà mesures que evitin que la ciutadania perdi el seu habitatge habitual, lluitaran per donar suport als afectats per la hipoteca i pel ple dret a l'habitatge.

La Comissió es reuneix dos cops l'any per fer una avaluació i seguiment del treball que es realitza la Comissió Tècnica, que es reuneix un cop al mes.

Es va crear el 9 d'abril amb l'adhesió de la Creu Roja, l'associació d'Ajuda Cívica Betesda, Càrites, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Caixabanc, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Canovelles.

Posa’t en contacte
Si et trobes en situació de desnonament, posa't en contacte amb la Comissió Municipal de Participació Ciutadana adreçant-te a Serveis Socials de l'Ajuntament, al carrer Pi, 19, 2n pis. Tel. 93 840 27 95 /ssocials@canovelles.cat.

S'aprova la suspensió del cobrament de les plusvàlues
El Ple Municipal, en data 27 de març de 2013, acorda la suspensió, durant el període de 3 anys, del cobrament de les liquidacions per plusvàlues, en els supòsits: 
 • Processos de desnonament d’habitatge de primera residencia
 • Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el RDL 6/2012
 • Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i extrajudicials d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el RDL 27/2012.
Requisits: que la Unitat familiar només disposi d’un habitatge i aquest sigui la seva residència habitual i permanent. 

En els supòsits no contemplats, com compra-venda, es pot sol·licitar el fraccionament o ajornament, per tres anys, del pagament de la plusvàlua. 

La documentació a presentar, davant la Oficina de Gestió Tributària, per acollir-se a la suspensió, fraccionament o ajornament de la plusvàlua serà: 
 • Escriptura pública de la hipoteca
 • Escriptura pública de la transmissió de la propietat o constitució/transmissió d’un dret real.
 • Volant d’empadronament 
Fons Social d’Habitatges
L'Ajuntament s'ha adherit al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges, signat el 17 de gener de 2013 pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, Foment, Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari.

Aquest fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge i que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social.

Posa’t en contacte
Pots adreçar-te a Serveis Socials i demanar informació sobre el Fons Social d'Habitatges. L'Ajuntament t'assessorarà sobre el procediment per a sol·licitar un habitatge social

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
Unes 60 persones van assistir el 16 de març a la presentació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Canovelles, un col·lectiu que ja ha començat diferents campanyes al municipi amb la finalitat de lluitar contra la vulneració del dret a un habitatge digne. Parar els desnonaments i la dació en pagament són algunes de les accions que aquest col·lectiu pretén dur a terme al municipi.

Posa’t en contacte
La PAH es reuneix tots els dimecres, a les 19 h a El Local per tractar els casos d'afectats concrets.
Més informació:

Recursos que et poden ajudar

Agència d'Habitatge de Catalunya

Oficina comarcal d'intermediació hipotecària del Vallès Oriental (OFIDEUTE)
El servei Ofideute, posat en marxa pel Consell Comarcal i la Generalitat, és un servei d’intermediació entre particulars i entitats financeres creat per pal·liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social per motiu residencial.

L’objectiu principal de l’Ofideute és disposar d’una eina forta d’intermediació per impedir casos de pèrdua de l’habitatge i desnonaments, i prevenir l’exclusió social per motiu residencial.

Pots contactar amb el servei a la seu del Consell Comarcal, al carrer Miquel Ricomà, 46 de Granollers. Tel. 93 860 07 00.

Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)
Aquest servei, creat per la Diputació de Barcelona dóna suport als Ajuntament oferint  un assessorament jurídic especialitzat a persones que es troben amb problemes derivats d'impagament de lloguer, d'hipoteca o de subministraments, deutes o ruptures familiars.

Les persones són ateses per lletrats i lletrades adscrits al col·legis d'advocats, els quals ofereixen una primera orientació sobre la problemàtica plantejada.

Pots contactar amb el servei a partir de Serveis Socials de l'Ajuntament.

Servei de Mediació en Habitatge de Càritas
És un servei que Càritas promou davant el risc de moltes persones de perdre el seu habitatge.

El servei fa tasques de mediació entre les famílies que estan en aquesta situació i els propietaris, o les entitats financeres titulars dels crèdits, amb l’objectiu de  trobar les solucions més proporcionades i justes, i així evitar que aquestes famílies es vegin afectades per l’exclusió residencial.

El servei s'adreça a propietaris o titulars d’un únic habitatge, que sigui el seu domicili habitual, i que tinguin dificultats per pagar les despeses de la hipoteca o del lloguer. 

Pots contactar amb el servei enviant un correu a habitatge@caritasbcn.org, a partir de la seva web www.caritasbcn.org o a l'adreça Via Laietana 5, entl. Barcelona. Tel. 93 344 69 00.

lunes, 27 de julio de 2015

Recollida de trastos

Els mobles i trastos vells s'han de portar a la deixalleria. L'ús de la deixalleria és gratuït per als particulars i el pot utilitzar qualsevol ciutadà de Canovelles.

Servei de recollida de mobles i trastos vells
En el cas que us sigui complicat portar les andròmines o els mobles vells a la deixalleria, l'Ajuntament disposa d'un servei gratuït de recollida exclusiu per als particulars. Aquest servei té un sobre cost per l'Ajuntament.

Tramitació per telèfon 
Per fer ús d'aquest servei és imprescindible trucar abans al telèfon 93 860 41 55, on us indicaran el dia i l'hora que els heu de treure al carrer, procurant que no facin nosa.

Altres opcions  
Si els mobles i andròmines que ja no heu de fer servir estan en bones condicions, teniu l'opció de portar-los a botigues de segona mà, on en podeu treure uns "dinerets".

Recordeu
Abandonar mobles i trastos a la via pública està penalitzat econòmicament per les ordenances municipals. És cosa de tots que aquesta imatge no es vegi al nostre municipi.

Atenció
Sabeu qui paga el cost de la retirada dels abocaments incontrolats a la via pública?
Si no es troba el causant, el cost de retirar la brossa el paga l'Ajuntament. És a dir, entre tots els ciutadans.  

viernes, 24 de julio de 2015

A la deixalleria, què hi puc portar?

Deixalleria de Canovelles
C. Indústria, núm. 100 
Polígon Industrial Can Castells
Tel.  93 846 84 52  

Horari*
De dimarts a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte: de 9 a 15 h
Diumenge: de 9:30 a 14 h  
Dilluns: tancat
* Aquest horari és susceptible a canvis.

A la deixalleria s'hi pot portar:
 • Tèxtils
 • Olis de cuina i de cotxe
 • Piles
 • Frigorífics amb CFC
 • Fustes
 • Pintures, vernissos i dissolvents
 • Esprais
 • Restes de jardineria
 • Fluorescents
 • Voluminosos (trastos vells)
 • Ferralla
 • Electrodomèstics
 • Llaunes de ferro i d'alumini
 • Bateries
 • Pneumàtics
 • Runes
Recordeu que el servei de deixalleria és gratuït per als particulars i que abandonar les deixalles a la via pública està penalitzat!!!

Més informació:

martes, 21 de julio de 2015

El mosquit tigre

El mosquit tigre és un insecte que prové de l'Àsia i que des fa uns anys ha començat a colonitzar la geografia catalana. L'any 1984 és va detectar per primer cop a Catalunya, concretament a la comarca del Vallès Occidental.
  
Es tracta d'un insecte d'hàbits diürns i les seves picades acostumen a ser molt molestes. La Generalitat de Catalunya ha editat un díptic on es proposa una sèrie de mesures per minimitzar la proliferació d'aquests insectes a les nostres llars. També es pot trobar informació a la xarxa.

Ens plau presentar-vos el conte «La Piques ha arribat a la nostra ciutat»material didàctic adreçat als escolars del cicle mitjà de primària amb l'objectiu de sensibilitzar i educar en la lluita contra l'expansió del mosquit tigre. El conte ha estat elaborat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, qui ha cedit a la Diputació de Barcelona els drets d'ús i explotació del material amb la finalitat de fer-ne la difusió a la resta dels ajuntaments de la província.

Servei de Control de Mosquits - Consell Comarcal del Baix Llobregat

Des de fa anys el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat està treballant per tal de conèixer els hàbits d’aquest insecte per poder-lo combatre. Per tenir-ne més informació pitgeu sobre l'Enllaç.

Als mosquits tigre ni aigua!!!  Les preguntes més freqüents sobre aquest insecte: 


sábado, 18 de julio de 2015

Vols saber quina Farmàcia està de guàrdia?

Famàcia Font Altaba
c. Riera, 38 
Tel. 93 849 08 33

Farmàcia Laia Borja
c. Molló, 3 
Tel. 93 840 18 11

Farmàcia Girbau
c. Sol, 65 
Tel. 93 840 61 08

Farmàcia Macià Goñi
c. Verge del Pilar, 5  
Tel. 93 849 35 06

Farmàcia Puigvert Barnils
c. Molí de la Sal, 23
Tel. 93 849 44 38


miércoles, 15 de julio de 2015

Xarxa estalvia aigua!

Des de la Unitat de Participació de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) conjuntament amb la Diputació de Barcelona, s’està treballant en la campanya “Xara estalvia aigua!”.

Un dels objectius que es vol aconseguir és que la ciutadania prengui consciència sobre el seu consum d'aigua, per tal de poder incidir en els hàbits que generin l'estalvi d'aquest bé tant preuat en les nostres accions quotidianes.

És per això que han estat treballant en aquest breu arxiu que us permetrà calcular, de forma aproximada, el vostre consum i comparar amb el consum òptim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) -100 litres/persona/dia- per tal de donar-vos una pauta i índex per saber on i com estalviar. 

Més informació: Full de càlcul de consum d'aigua 

sábado, 11 de julio de 2015

La Festa Major dels Cans i les Ovelles arriba amb més de 70 activitats!

El proper dissabte 18 de juliol arrenca la festa amb la presentació del programa i el sopar de les colles Cans i Ovelles, al pati de l'escola Congost.

Amb 75 activitats programades, la Festa Major de Canovelles, que se celebrarà del 24 al 27 de juliol, arriba amb més força i novetats que mai: espectacles, concerts, cercaviles, activitats per als més petits, per la joventut i la gent gran, activitats esportives i tradicionals! Descarrega't ja el programa de mà de festa major i agafa la versió en paper a qualsevol dels equipaments municipals de Canovelles!

Del 18 al 25 de juliol, preparem la festa!

Les activitats de Festa Major comencen, com cada any, amb l'esperat torneig de La botifarra amiga i solidària, que es consolida i ofereix el Torneig de futbol 7 i diversos Jocs Infantils per a tots aquells que s'acostin al camp de futbol el 17 i 18 de juliol. Forma el teu equip mixt i participa en una de les activitats esportives més divertides! Si col·labores amb el recapte d'aliments, material d'higiene i productes de neteja o material escolar per a la Creu Roja, participaràs en el sorteig de material esportiu cedit per Antonio Hidalgo, futbolista professional. 

Dissabte, 18 de juliol, es presentarà el programa d'activitats de la Festa Major en un acte que inclourà el tradicional passi del vídeo de la festa de l'any passat realitzat pels joves d'El Local, el sopar de les colles de Cans i Ovelles, amb la possibilitat d'adquirir el tiquet del sopar o portar el sopar de casa, i la sessió Engresca't a la fresca amb l'actuació del grup DJ Horny's.

Del 15 al 22 de juliol els joves gaudiran novament del joc de simulació Humans vs Zombis 3, per a majors de 12 anys. I és que el doctor Bachiller ha pres el municipi amb el seu exèrcit de zombis i ha arribat el moment de recuperar-lo.

Les tradicionals Nits de Cinema portaran aquest any tres pel·lícules d'actualitat a tres espais diferents de Canovelles: el 19 de juliol, es passarà la pel·lícula Los guardianes de la galaxia a Can Carrencà; el 20 de juliol, Como entrenar a tu dragón II a la plaça de les Cultures i el 21 de juliol, Déu meu però que t'hem fet a l'Era Can Castells.

El 20 i el 21 de juliol també se celebrarà el Torneig de futbolplay (futbolí i playstation 3) a El Local. Una de les novetats que han organitzat els joves del col·lectiu TNT. L'activitat Jamón, jamón!, del grup Chic@s Mil, se celebrarà el 22 de juliol amb més llesques de pa amb pernil que mai i molt bon humor!

El 23 de juliol, dijous de Festa Major, arriba farcit d'activitats! Al matí, se celebrarà el Campionat de Petanca del Casal de la Gent Gran i l'Aiguagim a la piscina exterior del Complex Esportiu Municipal Thalassa.

A la tarda, els petits tornaran a sorprendre'ns amb la cinquena i ja consolidada edició del Concurs Infantil d'Entrepans creatius de Festa Major, a la plaça de la Joventut. Nens i nenes d’entre 6 i 12 anys demostraran al concurs les seves capacitats culinàries fent suculents i originals entrepans amb pa de motlle i divertits ingredients de colors. Seguidament i sense deixar el davantal de banda, arribarà l'activitat més esperada de la festa: el Concurs de Truites de Patates, organitzat pel Club d’Escacs, a la plaça de la Joventut. Fes el teu equip de 5 persones com a màxim i cuina la millor truita de patates d'aquest any!

Els Cans i les Ovelles gaudiran després del Correbou de foc, el Sant Fermí de Canovelles, que tornarà a demostrar la devoció dels participants per Sant Viciós, patró del correbou. L'activitat serà protagonitzada per la ramaderia de la colla de Diables.

I com a novetat d'enguany, el Canovelles Bàsquet Club ha organitzat, a les 23.30 h, el primer Tres x Tres de bàsquet nocturn, al pavelló Tagamanent. No t'ho perdis!

Per acomiadar les activitats prèvies a la festa, res millor que el Concert tranquil a l'Era amb La plana Swing Orquestra i els dj's Rasca i Pica. Vine a ballar els ritmes que tornen a estar de moda: el swing, el fox trop i el lindy hop al concert organitzat pels joves del Consell TUT.

Més informació:  PROGRAMA DE FESTA MAJOR 

viernes, 10 de julio de 2015

Segueixen les festes de barri!

Aquest cap de setmana, 10, 11 i 12 de juliol, celebrarà la festa el barri de l'Avinguda Canovelles, amb jocs infantils, balls, la paella de germanor, animació infantil i la participació de la colla de Diables i la colla de Gegants, entre d'altres activitats. 

Els veïns de Can Duran deixaran la seva festa grossa per després de l'estiu: els dies 4 i 5 de setembre. 

jueves, 9 de julio de 2015

Anna Riera aconsegueix el seu repte: 12 mesos, 12 maratons!

La del 5 de juliol va celebrar-se la 1a Marató per relleus de Canovelles i la última marató completada per la canovellina Anna Riera, que ha acabat el repte de fer 12 maratons en 12 mesos. 

L'atleta ha completat les maratons de Bascones a l'agost, Saragossa al setembre, Collserola a l'octubre, Sant Sebastià al novembre, Girona al desembre, Tarragona al gener, Sevilla al febrer, Barcelona al març, Mapoma-Madrid a l'abril, Empúries al maig, Pamplona al juny i la recent marató de Canovelles, al juliol. Aquesta última, amb un temps de 3 hores, 21 minuts i 50 segons.
 
51 participants a la 1a Marató per relleus de Canovelles

El Club Atletisme va organitzar la 1a Marató per relleus, amb sortida i arribada al camp de futbol municipal i amb tres proves diferents: la marató per relleus (amb equips de 6 persones), la mitja marató per relleus i el quart de marató per relleus (amb equips de 3 persones). 

Els 51 participants van fer voltes a un recorregut de 3,5 km. En la marató i mitja marató els corredors van fer 7 km (dues voltes al circuit), mentre que al quart de mitja, es va fer només una volta. Els primers classificats de les tres proves van rebre premis i tots els participants van rebre una samarreta de regal i obsequis d'empreses col·laboradores.


Més informació:  Classificats 
Sandra Rama rep una distinció de la Generalitat per la seva nota a les Proves d’Accés a la Universitat

La Generalitat de Catalunya ha atorgat a Sandra Rama Mallorquin, estudiant de l’institut Bellulla de Canovelles, una de les distincions de les Proves d’Accés a la Universitat que s’atorguen a tots els estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a 9 punts. L’estudiant va treure un 9,30 a les Proves d’Accés a la Universitat, nota que l’ha fet mereixedora d’aquesta important distinció.

“Uns excel·lents resultats obtinguts que culminen una bona manera de fer al llarg dels vostres estudis preuniversitaris i que són l’auguri de futurs èxits acadèmics”, així s’ha dirigit en una carta a Sandra Rama la coordinadora de les PAU a Catalunya, Pilar Gómez i Cardó. “Voldria fer-vos arribar la meva més cordial felicitació, que us agrairé traslladeu juntament amb la meva sincera enhorabona a tot l’equip docent del centre”, ha expressat la coordinadora de les PAU, destacant que “un resultat d’excel·lència com aquest, només pot ser conseqüència d’una tasca formativa d’equip desenvolupada amb rigor, constància i eficàcia”.

L’acte de lliurament de les distincions de les Proves d’Accés a la Universitat tindrà lloc el dilluns dia 27 de juliol, a les 18.30 h, al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona. 

Les fotografies de l’acte commemoratiu es podran consultar entre l’1 de setembre i el 28 de novembre al web http://universitatirecerca.gencat.cat/distincionsPAU2015.

domingo, 5 de julio de 2015

Curs de manipulació d'aliments per a restauració

L'Ajuntament organitza, el dilluns 13 de juliol al Teatre Auditori Can Palots de 16 a 20 hores, un curs de formació en manipulació d'aliments i seguretat alimentària.

El curs té una durada de 4 hores i està dirigit a establiments de restauració: bars, restaurants, cafeteries, rostisseries/menjars preparats, forns i pastisseries amb servei de degustació.

Més informació:
Servei de Promoció Econòmica
Telf. 93 846 39 90

Ajuts estudis superiors

L’Ajuntament de Canovelles, en el context actual de crisi econòmica i de dificultats per accedir a la formació acadèmica superior, va aprovar oferir un ajut econòmic per a estudiants universitaris i de Cicle Formatiu de Grau Superior amb l’objectiu de reduir el cost de la matrícula efectuada durant l’any acadèmic 2014-2015.

Si estiu interessats tramiteu la vostra sol·licitud d’ajut lliurant-la al registre municipal d’entrada ubicat a la seu dels Serveis Socials, al carrer Pi, núm. 19, en pis.

Termini de presentació: fins al 31 de juliol de 2015

Més informació:

sábado, 4 de julio de 2015

I Concurs de fotografia de Can Duran

L'Associació de Veïns de Can Duran ha organitzat el primer concurs de fotografia: Inspira't i dispara!

Hi ha tres categories: 

Can Duran a color o b/n; lliure a color i lliure a b/n.

Més informació:

viernes, 3 de julio de 2015

Festival de final de curs de l’Escola Bressol Sant Jordi


Dimarts 30 de juny, va tenir lloc el festival de final de curs protagonitzat pels infants de l’escola bressol Sant Jordi, al Teatre Auditori Can Palots.


Els alumnes van mostrar, amb molta alegria i il·lusió, tot el que havien après a les aules els últims dies d’escola. Un festival ple de música i balls sota la temàtica hippie que va agradar molt als familiars que omplien el teatre per veure actuar als seus petits per primera vegada dalt d’un escenari. 

A més d’actuar cada grup d’infants, les professores van lliurat les orles als alumnes que el curs vinent comencen una nova etapa, a les escoles de primària.


17 alumnes han participat al projecte Empresa Educa

Dimarts 30 de juny, es van lliurar els diplomes a les empreses i alumnes participants del projecte Empresa Educa, que enguany arriba a la setena edició amb més participació que mai: un total de 17 alumnes i 11 empreses participants.

L’alcalde, José Orive, el regidor d’Educació, Francesc Sánchez, la regidora de Dinamització Econòmica i Ocupació, Noelia Lavado, i les directores dels instituts Bellulla i SI Domus d’Olivet, s’han mostrat molt satisfets amb els resultats d’aquesta nova edició i han estat els encarregats de lliurar els diplomes als alumnes que, un per un, han donat les gràcies a tothom per haver-los donat l’oportunitat de participar en un projecte com aquest.

Cal recordar que Empresa Educa està adreçat especialment als alumnes de 4t d’ESO i és un projecte que té la voluntat d’atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes, apropant-los al món laboral, fent possible l’augment de la seva autoestima i posant de relleu la importància de valors com l’esforç, la responsabilitat en el treball, els hàbits de respecte i puntualitat, l’interès per la feina...

En aquesta edició, els 17 alumnes participants han estat durant un trimestre fent pràctiques a diferents empreses i/o equipaments de Canovelles que, un any més, han demostrat la seva generositat amb els joves amb la idea que aquests aprenguin les competències bàsiques per a treballar en qualsevol feina, així com les tasques pròpies de cada empresa o servei.

Enguany han participat al projecte les empreses i equipaments: Complex Esportiu Municipal Thalassa, Centre gerontològic Maria Auxiliadora, Cano Automoció, Taller Requena, Escola Joan Miró, Restaurant Parapapiu, Escola Bressol Municipal Sant Jordi, Escola Bressol Municipal Marta Mata, Balaguer Racing, Serveis veterinaris Vovet, Centre de formació de perruqueria i estètica Parc Estudi. 

jueves, 2 de julio de 2015

Sopar medieval del Club de Rol Wizards & Warriors

Aquest dissabte dia 27 de juny va tenir lloc el Sopar Medieval, organitzat per l’Associació Juvenil Club d’Estratègia i Simulació Wizards & Warriors.

El sopar s’emmarca en la celebració del 25 aniversari de l’associació i en l’activitat Mercat Medieval organitzada per un conjunt d’entitats del municipi. 

Durant el sopar, celebrat a la sala El Campanar, que va començar a les 21:30, 81 assistents van poder gaudir de servei de ludoteca per als més petits, dels espectacles de dansa del grups “Ingravitt dansa” i del grup de Bollywood del “Centre Shindia”, espectacle de combat del grup “Hijos del Fuego” i l’espectacle de màgia amb el mag “Jordi Sky”, juntament amb un pastís per celebrar l’aniversari que es va compartir amb tots els comensals.

Seguidament es van obrir les portes a tot el públic per poder gaudir de balls tradicionals a càrrec de la Colla Gegantera de Canovelles i el “DJ Aced” va tancar la festa amb bona música a les 3:00 de la matinada.

Tot i que aquesta és una de les activitats més fortes de l’associació en la celebració del 25 aniversari, de cara al mes de novembre, s’estan preparant les Jornades Intensives de Rol i Simulació Valhalla (més conegudes com J.I.R.S. Valhalla), activitat que es va deixar de realitzar i que es pretén recuperar, juntament amb una exposició de la història de l’associació.

Més informació:

Marató per relleus

L’objectiu és que l’Anna Riera, atleta que corre pel Club Atletisme Canovelles, superi el seu repte de córrer 12 maratons en 12 mesos. En porta 11 i li falta la darrera, que serà el proper diumenge, 5 de juliol, a Canovelles.

Diumenge 5 de juliol de 2015
Sortida i arribada al camp municipal de futbol de Canovelles.
Hora de sortida: 17’45 h.

Marató per relleus (42 Km)
- Equips de 6 persones (cada corredor/a fa 7 Km: 2 voltes al circuit)
- Categories: masculí, femení i mixt. A la categoria mixta hauran de córrer 3 nois i 3 noies.

Mitja marató per relleus (21 Km)
- Equips de 3 persones (cada participant fa 7 Km: 2 voltes al circuit)
- Categories: masculí, femení i mixt.

Quart de marató per relleus (10,5 Km)
- Equips de 3 persones (cada participant fa 3,5 Km: 1 volta al circuit)
- Categories: masculí, femení i mixt (any 2000 i posteriors).
- Categoria especial de famílies: pare+mare+fill o pare o mare+2 fills.

PREU PER EQUIP:
Marató: 60 euros (10 euros per participant)
Mitja marató: 30 euros (10 euros per participant)
Quart de marató: 25 euros

Reglament de la 1a Marató per relleus de Canovelles
1) La prova es disputarà el diumenge 5 de juliol a partir de les 17’45 hores de la tarda, amb sortida i arribada al Camp de futbol municipal i està organitzada pel CA Canovelles.
2) Hi haurà 3 opcions: marató per relleus, mitja marató per relleus i quart de marató per relleus. En el primer cas seran equips de 6 i en la mitja i el quart de mitja seran equips de 3 persones.
3) S’hauran de fer voltes a un recorregut de 3,5 Km mesurats per l’organització. En la marató i en la mitja marató cada participant haurà de fer 7 Km (dues voltes al circuit), mentre que al quart de mitja s’haurà de fer només una volta.
4) Per donar el relleu al següent participant es farà servir un xip amb velcro que s’haurà de portar al turmell.
5) S’establirà un temps màxim de 3h 45’ per finalitzar la prova. A les 21:30 hores es tancarà el control de resultats.
6) Tots els participants de les diferents curses rebran una samarreta de regals i alguns obsequis de les empreses col·laboradores.
7) Per fer la inscripció s’ha d’enviar un correu electrònic a aguillen@canovelles.cat on posi el nom de l’equip, el nom i cognoms de tots els participants així com l’any de naixement, la talla de la samarreta i la prova on es participa. Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer un pagament que serà de 60 euros en la marató (10 per participant), 30 euros en la mitja marató (10 per participant) i 25 euros en el quart de marató. El número de compte on s’ha de fer l’ingrés és: 0182- 1701- 05-0200045086 (BBVA)
8) Hi haurà els següents premis: a la marató (premi pel primer equip masculí, femení i mixt); a la mitja marató (premi pel primer equip masculí, femení i mixt); al quart de mitja (premi pel primer equip masculí, femení i mixt i també premi per a les 3 primeres famílies).
9) Al camp de futbol es podran fer servir els vestidors i els lavabos. També hi haurà servei de guarda roba.
10) El Club Atletisme Canovelles no es fa responsable dels perjudicis morals i/o material s que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.
11) La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament.


El Mercat Medieval, un èxit de participació!

Sota un sol implacable, Canovelles va reviure els fets del Mil·lenari amb parades, teatre, ball i molta animació.

El Rei Joan I va inaugurar el mercat medieval amb la Reina Violant de Bar i tot el seu seguici a les 10 del matí amb un sol de justícia. A partir d'aquí, més de 30 parades van oferir als vilatans els seus productes de la terra, artesania, menges i altres exquisideses per al gaudi de tothom. 

Durant tot el dia es va poder jugar a les bitlles catalanes i, ja a la tarda, la representació teatral dels fet de 1381 on l'infant Joan va fer a Bord de Plegamans la venda de Canovelles i l'alliberament posterior que permeté a Canovelles esdevenir carrer de Barcelona.

La conferència sobre la nostra història va anar a càrrec d'Assumpta Serra, a la mateixa església. Desprès, balls medievals a l'era de Can Castells que van acabar convidant tothom a ballar. Dansa del ventre i dansa de l'Hogar Extremeño van allargar l'espectacle amb una era plena a vessar. Encara hi va haver una segona representació de l'obra de teatre a l'església.
 
Tot amenitzat amb cercaviles amb els músics de la Colla de Diables, els gegants de la Colla de Gegants i una cercavila des de la Plaça de la Joventut fins l'Era que va animar a la gent a pujar cap a l'església.

Un dia rodó amb una bona organització a càrrec de l'Associació de Veïns del barri Pau Casals i la col·laboració de Chic@s Mil, Comissió Sant Antoni Abat, Colla de Gegants, Colla de Diables, ANC i la participació de les entitats del poble i els paradistes!

Més informació:  Mercat Medieval