jueves, 1 de septiembre de 2016

Jornada Poble gitano i èxit educatiu

El dilluns 5 de setembre, el Pla Eductiu d'Entorn de l'Ajuntament de Canovelles i la FAGIC organitzen una jornada adreçada a la comunitat educativa.

És una jornada formativa de sensibilització vers l'èxit educatiu de l'alumnat gitano adreçada al personal docent de primària i secundària dels centres educatius de Canovelles i dinamitzada per la FAGIC sota el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Canovelles i del Grup de Treball Famílies gitanes-Escola i Entorn, en el qual participen tots els centres educatius del municipi i altres agents socials. 

Els objectius de la jornada són acostar la història i la realitat actual del poble gitano a la comunitat educativa i conèixer experiències d'èxit educatiu.